Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 45r

Peredur, Breuddwyd Macsen

45r

177

lỽẏn. ac ẏ|mon ẏ llỽẏn ẏ mae llech.
ac erchi gỽr ẏ ẏmwan teir gỽeith.
ti a|gaffut vẏg kerenhẏd. Peredur
a|gerdaỽd racdaỽ. ac a|deuth ẏ
emẏl ẏ llỽẏn. ac a erchis gỽr ẏ ẏm  ̷+
wan. ac ef a gẏfodes gỽr du ẏdan
ẏ llech. a march ẏscẏrnic ẏdanaỽ.
ac arueu rẏtlẏt maỽr ẏmdanaỽ.
ac ẏmdan ẏ varch. ac ẏmwan a
wnaethant. ac val ẏ|bẏrẏei peredur
ẏ gỽr du ẏ|r llaỽr. Ẏ neidei ẏnteu
ẏn|ẏ gẏfrỽẏ trachefẏn. a|disgẏn+
nu a|oruc peredur a|thẏnnu cledẏf.
ac ẏn hẏnnẏ difflannu a oruc ẏ
gỽr du a march peredur. ac a|e varch
e|hun gantaỽ hẏt na welas ẏr
eil olỽc arnunt. ac ar hẏt ẏ|mẏ  ̷+
nẏd kerdet a wnaeth peredur.
a|r parth arall ẏ|r mẏnẏd ef a|we  ̷+
lei gaer ẏn dẏffrẏn auon. a|pha  ̷ ̷+
rth a|r gaer ẏ doeth. ac val ẏ|daỽ
|r gaer neuad a|welei. a drỽs
|neuad ẏn agoret. ac ẏ|mẏỽn
ẏ doeth. ac ef a|welei ỽr llỽẏt
cloff ẏn eisted ar tal ẏ|neuad. a
gỽalchmei ẏn eisted ar ẏ neillaỽ.
a march peredur a welei ẏn vn pres  ̷+
seb a march gỽalchmeia|llawen uu  ̷ ̷+
ant ỽrth peredura mẏnet ẏ eisted
a oruc ẏ parth arall ẏ|r gỽr llỽẏt.
ac hẏnẏ vẏd gỽas melẏn ẏn
dẏfot ar pen ẏ|lin ger bron peredur.
ac erchi kerenhẏd ẏ peredurarglỽẏd
heb ẏ gỽas mi a deuthum ẏn rith
ẏ vorỽẏn du ẏ lẏs arthur. a|phan
vẏrẏeist ẏ|claỽr. a|phan ledeist ẏ
gỽr du o ẏspidinongẏl. a|phan
ledeist ẏ karỽ. a phan uuost ẏn
ẏmlad a|r gỽr du o|r llech. a mi
a|deuthum a|r pen ẏn waedlẏt

178

ar ẏ dẏscẏl. ac a|r gỽaẏỽ a|oed
ẏ ffrỽt waet o|r pen hyt ẏ dỽrn
ar hẏt ẏ|gỽaẏỽ. a|th gefẏnderỽ
biowed ẏ pen. a gỽidonot kaer
loẏỽ a|e lladassei. ac ỽẏnt a|glof  ̷ ̷+
fassant dẏ ewẏthẏr. a|th gefẏn  ̷ ̷+
derỽ ỽẏf inheu. a darogan ẏỽ
itti dial hẏnnẏ. a|chẏghor uu
gan peredur a gỽalchmei anuon at
arthur a|e teulu ẏ|erchi idaỽ dẏ+
fot am pen ẏ gỽidonot. a|dechreu
ẏmlad a|wnaethant a|r gỽidonot
a llad gỽr ẏ arthur ger bron peredur
a|wnaeth vn o|r gỽidonot. a e|gỽa+
hard a|wnaeth peredura|r eilweith
llad gỽr a|wnaeth ẏ|widon ger
bron peredura|r eilweith ẏ|gỽahar+
daỽd peredur hi. a|r trẏded weith llad gỽr
a|wnaeth ẏ|widon ger bron peredur.
a|thẏnnu ẏ gledẏf a|wnaeth peredur
a|tharaỽ ẏ widon ar vchaf ẏr he+
lẏm hẏnẏ hẏllt ẏr helẏm a|r
arueu oll a|r pen ẏn deu hanher
a|dodi llef a|wnaeth ac erchi ẏ|r
gỽidonot ereill ffo. a dẏwedut
pan·ẏỽ peredur oed gỽr a|uuas+
sei ẏn dẏscu marchogaeth gẏt
ac ỽẏ ẏd oed tẏghet eu llad.
ac ẏna ẏ trewis arthur a|e teu+
lu gan ẏ gỽidonot. ac ẏ llas
gỽidonot kaer loẏỽ oll. ac ve+
llẏ ẏ|treẏthir o gaer yr ynrẏfedo+
deu. 
M *axen wledic a oed am+
heraỽdẏr ẏn rufein.
a|theccaf gỽr oed a|doe  ̷ ̷+
thaf a goreu ẏ a wedei ẏn am+
heraỽdẏr o|r a uu kẏn noc ef.
a|dadleu brenhined a|oed arna

 

The text Breuddwyd Macsen starts on Column 178 line 35.