Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 10r

Y gainc gyntaf, Yr ail gainc

10r

37

|r ỽreic honno a ỽnaethom ẏrdaỽ ef.
ẏrof|i a|duỽ heb·ẏ pỽẏll tra|parhaỽ  ̷ ̷+
ẏf i mi a|th|kẏnhalẏaf a|thi a|th
kẏuoeth tra allỽẏf kẏnnhal ẏ
meu uẏ hun. Os ẏnteu a|uẏd ia  ̷+
ỽnach ẏỽ idaỽ dẏ gẏnnhal nogẏt
ẏ mi. ac os kẏnghor gennẏt ti hẏn  ̷+
nẏ a|chan hẏnn o ỽẏrda. canẏs
megeist ti ef hẏt ẏr aỽr|hon. ni a|e
rodỽn ar uaet at pendaran dẏ  ̷+
uet o hẏnn allan. a bẏdỽch gedẏ  ̷+
mdeithon chỽitheu a|thatmaetheu
idaỽ. kẏnghor iaỽn heb·ẏ paỽb ẏỽ
hỽnnỽ. ac ẏna ẏ rodet ẏ mab ẏ pen  ̷+
daran dẏuet ac ẏd ẏmẏrrỽẏs gỽẏ  ̷+
rda ẏ|ỽlat ẏgẏt ac ef. ac ẏ|kẏchỽẏ  ̷+
nnỽẏs teirnon torẏfliant a|ẏ ge  ̷ ̷+
dẏmdeithon ẏ·rẏngtaỽ a|ẏ ỽlat ac
a|e gẏuoeth gan garẏat a llẏỽe  ̷+
nẏd. ac nẏt aeth heb gẏnnhic ẏdaỽ
ẏ tlẏsseu teccaf a|r meirẏch goreu
a|r cỽn hoffaf. ac nẏ mẏnnỽẏs ef
dim. Yna ẏ trigẏssant ỽẏnteu ar
eu kẏuoeth ac ẏ|magỽẏt prẏderi
uab pỽẏll pen annỽn ẏn amgele  ̷+
dus ual ẏd oed dẏlẏet ẏnẏ oed de  ̷+
lediỽhaf gỽass a theccaf a|chỽpplaf
o|pob camp da o|r a|oed ẏn|ẏ dẏrnas.
uellẏ ẏ treulẏssant blỽẏdẏn a|blỽ  ̷ ̷+
ẏdẏned ẏnẏ doeth teruẏn ar hoe  ̷+
dẏl pỽẏll penn annỽn ac y bu ua  ̷+
rỽ. ac ẏ|gỽledẏchỽẏs ẏnteu prẏde  ̷+
ri seith cantref dẏuet ẏn llỽẏdan+
nus garedic gan ẏ gẏuoeth a|chan
paỽb ẏn|ẏ gẏlch. ac ẏn ol hẏnnẏ ẏ
kẏnẏdỽẏs trẏchantref ẏstrat tẏỽi.

38

a phedỽar cantref keredigẏaỽn. ac ẏ
gelỽir ẏ rei hẏnnẏ. seith|cantref seis+
sẏllỽch. ac ar ẏ kẏnnẏd hỽnnỽ ẏ
bu ef prẏderi uab pỽẏll penn an+
nỽn ẏnẏ doeth ẏn|ẏ urẏt ỽreika.
Sef gỽreic a uẏnnaỽd. kicua ue  ̷+
rch ỽẏnn gohoẏỽ uab gloẏỽ ỽallt
lẏdan. uab cassnar ỽledic o dẏle+
dogẏon ẏr ẏnẏs hon. ac ẏuellẏ
ẏ teruẏna ẏ geing hon ẏma o|r
mabẏnnogẏon. 
B *Endigeiduran uab llẏr a|oed
urenhin coronaỽc ar ẏr ẏnẏs
hon. ac ardẏrchaỽc o|goron lun+
dein. a|frẏnhaỽngueith ẏd oed
ẏn hardlech ẏn ardudỽẏ ẏn llẏs
idaỽ. ac ẏn eisted ẏd oedẏnt ar
garrec hardlech uch penn ẏ ỽeilgi.
a|manaỽẏdan uab llẏr ẏ uraỽt
ẏgẏt ac ef. a|deu uroder un uam
ac ef nissẏen ac efnẏssen a guẏ+
rda ẏ am hẏnnẏ mal ẏ gỽedei
ẏnghẏlch brenhin.  deu uroder
un uam ac ef meibon oedẏnt 
eurossỽẏd o|e uam ẏnteu pen+
ardun uerch ueli uab mẏnogan
a|neill o|r gueisson hẏnnẏ gỽas
da oed. ef a|barei tangneued ẏ+
rỽg ẏ deu lu ban uẏdẏnt lidẏa+
caf. sef oed hỽnnỽ nissẏen. Y llall
a barei ẏmlad ẏ·rỽng ẏ deu uro+
der ban uei uỽẏaf ẏd ẏmgerẏnt
ac ual ẏd oedẏnt ẏn eisted ẏue+
llẏ ỽẏnt a|ỽelẏnt teir llong ar
dec ẏn dẏuot o deheu ierdon
ac ẏn kẏrchu parth ac attunt

 

The text Yr ail gainc starts on Column 38 line 12.