Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 53v

Llyfr Cyfnerth

53v

no tra uo yg gỽystloryaeth. Ar wre+
ic a rodher o rod kenedyl y alltut. A
mab gỽreic a dialho gỽr o genedyl
y uam a cholli tref y dat o achos y gyf+
lauan honno ny dylyir dadleu ac ef am
tref y uam. TRi argay teruyn. 
Breint. A phriodolder a chyngwarchadỽ
TRi chargychwyn [ ar diffeith. ~
heb attywel. mab amheu gwedy
gỽrthladher un weith o genedyl. A
gỽr gwedy gỽrthladher un weith o
tir a dayar. Ny dyly hỽnnỽ dyuot y tir
gwedy hynny. A gỽreic gwedy gỽrth+
ladher un weith oe gwely yn gyure+
ithaỽl ny dyly dyuot yr gwely hỽn+
nỽ byth dracheuyn herwyd kyfreith.
TRi dygyngoll kenedyl. Mab heb
dỽyn a heb diwat a llad o hỽnnỽ