Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 47r

Llyfr Cyfnerth

47r

colheic urdeu effeiradaeth a ch+
affel mab arall or un wreic. Ny
dyly y mab a gaffat kyn noc ef
kyuran tir a| hỽnnỽ Canys yn er+
byn dedyf y caffat. Trydyd yỽ
mut Cany dylyir roddi gỽlat y| fut.
Gwreic a ymrodho e| hunan yn llỽ+
yn ac ym perth heb ganhyat ke+
nedyl; Ny cheiff y phlant rann o tir
onyt o rybuchet Cany dyly mab
llỽyn a pherth rann o tir. Ny cheiff
neb o parth mam eissydyn arben+
hic. Or byd ae dylyho o parth tat.
Jaỽn yỽ hagen o parth mam caf+
TRi gỽybydyeit ys +[ fel rann o| tir.
syd am tir. Henaduryeit gỽ+
lat y ỽybot ach ac eturyt ac y dỽ+
yn dyn ar dylyet tir a dayar. Ac