Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 45v

Llyfr Cyfnerth

45v

Pỽy|bnhac* a holo tir o ach ac eturyt
kyn gwarandaỽho y haỽl; Reit yỽ
y henaduryeit gỽlat tygu yr ach. ~
Pỽy| bynhac a| geisso dyuot o ach ac
eturyt ar tir O·d|a ar gogeil mỽy no the+
ir gweith gan dỽyn y ach Colledic uyd
oe haỽl. Pỽy| bynhac a holo tir eglỽys+
sic nyt erhy naỽuet dyd namyn ago+
ret uyd gwir idaỽ pan y gouynho. Or
keis dyn rann o tir y gan genedyl we+
dy hir alltudet; Rodet chweugeint
gobyr cadỽ udunt or canhadant rann
idaỽ. y| tir a rodho brenhin gan ia+
ỽn; Nys attỽc y neb ae gỽledycho we+
TEir gweith y rennir tir [ dy ef.
Gysseuin rỽng brodyr. Odyna rỽng
kyuerderỽ. Ar trydeweith rỽng kyfer+
dyrỽ. Odyna ny byd rann ar tir. ~