Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 33v

Llyfr Cyfnerth

33v

Ysgubaỽr brenin. chweugeint a| tal. ys+
gubaỽr breyr. Trugeint a| tal. ysgu+
baỽr tayaỽc. dec ar| ugeint a| tal. Odyn bi+
ben brenin. chweugeint a| tal. Odyn biben
breyr Trugeint a| tal. Odyn biben taya+
ỽc dec ar ugeint a| tal. Odyn ny bo piben
idi Hanheraỽc uyd ar yr rei hynny. ~
y neb a gneuho tan yn odyn arall. Kym+
eret fyd y neb a crasso arnaỽ gwedy ef y
uot yn diogel yg gỽyd tyston neu yn+
a| diffodo y tan Ony wna hynny Talent
y collet ell deu yn deu| hanher. Gwerth
MEin melin. Pedeir ar| ugeint. mandodrefyn.
TAỽlbort brenin. Ae telyn. Ae brycan. chwe
ugeint yỽ gwerth pob un o·honunt. Pe+
ir brenin. punt a| tal. Taỽlbort brenin. o
korn eidon. Pedeir ar ugeint a| tal. Ta+
ỽlbort breyr. Trugeint a| tal. O pren pe+