Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 31v

Llyfr Cyfnerth

31v

yn chwechet weith. Buỽch a uyd tele+
diỽ o eillo hyt ynawet|lo  o. y neb a
wertho eidon. Roddet diogelrỽyd ym+
danaỽ. tri dieu a| their nos rac y dery.
A thri mis rac yr ysgeueint. A blỽydyn
rac y pelleneu. y neb a wertho llo Bit
dan y clauri hyt ỽyl padric. kyfreithoen
KEinaỽc yỽ gwerth oen tra uo yn dy+
nu. Pan didyfynher. Dỽy. keinaỽc. a| tal
hyt aỽst. Odyna pedeir. keinaỽc. kyfreith. a| tal. Teth
dauat. keinaỽc. kyfreith. a| tal. Kymeint yỽ teithi
dauat ae gwerth. y neb a wertho de+
ueit Bit dan tri heint. y llederỽ. Ar dỽ+
ris. Ar clauri. yny gaffont eu gwala
teir gweith or gwellt newyd. Os gỽe+
dy kalan gayaf y gwerth y neb a wer+
tho ysgrybyl. Rodet y lỽ ar y trydyd o
wyr un ureint ac ef nas dodes y| my+