Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 30v

Llyfr Cyfnerth

30v

pedeir ar dec. Hyt kalan chwefraỽr
un ar pymthec a tal. Hyt kalan mei;
Deunaỽ a tal. Hyt aỽst. ugein a| tal. tra+
noeth dỽy. keinaỽc. or tymhor a phedeir oe
chyflodaỽt a dyrcheif arnei. chwech
ar| ugeint yna a tal hyt kalan gayaf
Hyt kalan chwefraỽr vyth ar| ugein
a| tal. Hyt kalan mei dec ar| ugeint a
tal. Naỽuet dyd mei y dyly bot yn te+
ithiaỽl Dyuot llaeth gwyn o penn
pob teth idi. Ac ymdeith oe llo naỽ
cam yn| y hol. Ac ony byd y uelly un
ar| pymthec  uyd y theithi a dỽy. keinaỽc.
or tymhor ac yna ỽyth a| deugeint a
tal hyt aỽst. Odyna kalan racuyr
dec a| deugeint a| tal. Tranoeth dỽy. keinaỽc.
a| gymer or tymhor a phedeir. keinaỽc. kyfreith.
or eil kyulodaỽt ac yna dỽy. keinaỽc. Ar
hyn