Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 26v

Llyfr Cyfnerth

26v

uỽch creuan pedeir. keinaỽc. cotta a tal. Asgỽrn
is creuan pedeir. keinaỽc. kyfreith. a| tal or seinant y| m+
TEir creith gogyuar +[ yỽn caỽc. ~
ch yssyd ar dyn. Creith ar y ỽyn+
eb chweugeint a| tal. Creith ar geuyn
y laỽ deheu; Trugeint a| tal. Creith ar
geuyn y troet deheu dec ar| ugeint a| tal.
Cleis a trikyo tri naỽuet dyd. Un di+
uỽyn ac un diwat uyd a gwaet. y
neb ae diwatto Rodet y lỽ ar y trydyd
o wyr un ureint ac ef y naỽuet dyd
kyntaf. Or tric yr eil naỽuet dyd
Rodet y lỽ ar y pedweryd o wyr un ure+
int ac ef. Or tric y trydyd naỽuet
dyd Rodet y lỽ ar y pymhet o wyr
un ureint ac ef. Ac y uelly y diwygir
DEwisset baỽb y sarha +[ gwaet.
et ae alanas ae y ỽrth y penkene+