Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 23r

Llyfr Cyfnerth

23r

itheu hyn Roddet lỽ dengwyr a deu+
geint heb caeth heb alltut. y neb
a| diwatto lledrat ac arall yn| y liwa+
ỽ gwelet y lledrat gantaỽ liỽ dyd
goleu. Rodet lỽ pedwar gwyr ar| u+
geint oe kantref mal yd| el kyfniuer
o bob kymmỽt ac ny eill y lliwat dim yna
Y Neb a| diwatto kyn +kynllỽyn,;
llỽyn neu uurdỽrn neu kyrch ky+
hoedaỽc. Rodet lỽ deg wyr a deugein
heb caeth heb alltut. Ny eill kyrch
kyhoedaỽc yn llei no naỽ wyr. yn*
neb a diwatto anreithaỽ arall Rod+
et y kyffelyp iddaỽ. Galanasseu
GAlanas maer neu gyghellaỽr
a telir o naỽ mu a naỽ ugein
mu gan tri dyrchauel. Sarhaet
pob un o·honunt a telir o naỽ mu