Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 22v

Llyfr Cyfnerth

22v

Deu| hanher uyd y tal rỽg y neb a rod+
ho y tan ar neb ae cyneuho. y neb
a uenfykyo ty a than y arall Or kyn+
neu hỽnnỽ tan teir gweith yn| y ty
Talet cỽbyl yr perchennaỽc or llysc y ty.
O Naỽ affeith llet +Naỽ affeith lledrat.
rat kyntaf yỽ bot yn traỽsgỽy+
dỽr Eil yỽ kytuunaỽ am y lledrat.
Trydyd yỽ roddi kyngor. Pedwe+
ryd yỽ mynet yn| y gedymdeithas a
dỽyn y bỽllỽrỽ. Pymhet yỽ torri y
ty neu rỽygaỽ buarth. Chwech+
et yỽ dỽyn y peth ae gychwynnu S*
Seithuet yỽ canhymdeith y lledrat dyd
a nos Vythuet yỽ kyurannu ar lla+
dron Naỽuet yỽ gwelet y lledrat
ae gelu yr gobyr. Ae prynu yr gỽe+
rth. y neb a| diwatto  un or affe+