Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 21r

Llyfr Cyfnerth

21r

gen naỽ affeith galanas. Naỽ af+
feith tan. Naỽ affeith lledrat. Kyn+
taf o affeitheu galanas yỽ tauaỽt+
rudyaeth Dangos y neb a ladher. E*
Eil yỽ roddi kyghor Trydyd yỽ
kytsynyaỽ. Pedweryd yỽ disgỽyl.
Pymhet yỽ canhymdeith. Chwechet
yỽ kyrchu yr tref. Seithuet yỽ ar+
dỽyaỽ. Vythuet yỽ bot yn porthor+
dỽy y daly tra ladher. Naỽuet yỽ g*
gwelet y lad gan y odef. Dros pob
un or tri kyntaf. y telir naỽ ugein
aryant a llỽ canhỽr y diwat gwaet.
Dros bob un or tri ereill y telir. Deu+
naỽ ugeint aryant. A llỽ  can+
ỽr y diwat gwaet. Dros pob un
or tri diwethaf. y telir tri naỽ u+
geint aryant. A llỽ  chanhỽr