Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 70v

Llyfr Cynghawsedd

70v

A oes deu uroder un uam un tat a| deleho y| ne+
yll o·honunt tref tad ar llall heb y delehu oed
o keys gỽr mab tra uo dyn byd. a gỽedy hynny
menet o·honaỽ yg creuyd a caffael mab arall
o|r un wreic. ny dyly y mab hỽnnỽ tref tat ar
llall a|y dyly. O|r genyr deu uab yn un torllỽith
ny dylyant namyn kymeynt ac vn. Vn dyn
a| dyly galanas ep kyfran a nep. sef yỽ hỽnnỽ
argluyd am ynuyt a ynuytto yr yn uab yna
keys yr alanas yn dyran. Vn kyfreith y byt eneit
uadeu dyn ymdaney. kyfreith a| uo eysseu o alanas.
Vn lle y bernyr oet kyfreithaul am lledrat yn llaỽ
nep talu un o|r tri ardelu kyfreithaul. o byd gỽreic
ueichaỽc yn daly ardelỽ o|e beychogy. oet
a dyly yny angho. Vn lle y dely estraỽn talu
galanas kymeynt a brawt neu keuenderỽ
a dyg ed galanas ar dyn a chyn talu yr ala+
nas dỽyn y llofrud y tad arall ac yna y dely
y genedyl y bu ef gyt ac wynt talu yr alanas
ac wynt yn estronyon. A llyna y lle y dele estra+
ỽn talu galanas. Try dyn nyt geyr eu ge+
  a  oyni. krefydỽr a| torho y profes. A| tyst
a dycco cam tystollyaeth. A llỽfyr kynneuo+
dut. Tri achos y kyll dyn tref y tad. Murn
a kenllỽyn. a brad arglỽyd. ac na allho
y chynhal nay chyllydaỽ.