Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 67r

Llyfr Cynghawsedd

67r

ep ef ny delyaf| y de atep dy hedyỽ o|r haul ys+
syd genyt. Sef achaỽs na|s deleaf. y da a
dewede dy y ỽenfygyau ymy. hỽnnỽ a| edyỽ
ataty traygeuen y genyf| y en kyfreithiaul ep
haul ep arhaul arnau. nac en| e ol nac
en| e blaen. ac urth henne e| dodaf| y ar e kyfreith
na deleaf| y de warandaỽ dy bellach am er
haul honno. Ac od| amheỽy dy henne e| mae y+
my dygaun a wyr bot en gỽyr a| dewedaf.
Os adef yr haulur henne byt ar| a| gauas.
Os guata enteỽ muynhaer prau er am+
difenur. Os ef a deweit er haulur. Dyoer
ep ef e| benfyc a| dewededy y dyuot adref.
ny guadaf y dyuot. y benfyc hagen a| ys
y e ty dy. ty a|y treuleist ef neỽ a|e guer+
theyst ỽal na elleyst y gaffael draygeỽen
ymy. ac od| amheỽy dy henne e| mae ymy
digaun a|y gỽyr bot yn wyr a| dewedaf. Os
adef er amdifenur henne atuerer e| benfyc
draygeuen neu a| deweto kyfreith en| e lle. Os gua+
du a guna gater y prau   er haulur.
Os a| deweit er amdifenur y da a| dewedeisty
arnaf| y e treulau o|r teỽ dy. myỽy |
a| teleys y ty hunnỽ ỽal e| dewaut e| kyfreith. ac o+
d| amheỽy dy henne e| mae ymy dygaun a|y
gỽyr bot en wyr henne. Ac urth e| dotaf| y ar