Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 64v

Llyfr Cynghawsedd

64v

delyet arall oed hỽnnỽ. ac ar e| kyfreith e| dodafyneu y+
ny ballo ỽe ardelu yneỽ nat reyt y| myneỽ gua+
du dros orssaf. Os adef er amdifenur barnu
braut ydau urth e| datleu a| wnaet er hau+
lur. Am na wadỽys ef er hyn a dewaut en+
teỽ arnau ef. Jaun eỽ barnu braut idau
ysef a| deweit e| kyfreith na does atep kyfreithaul am ỽn
o|r try a|y guadu a|y ardelu kyfreithaul. Ac yssef
eỽ er ardelu kyfreithaul gorssaf. ac yssef eỽ gor+
ssaf kyfreith. peth a trosso y kyfreith y ỽrth e| peth y byd
er hyn ymdewedut emdanaỽ. ac a dycho+
pet y arall ny bo kestal ac ef neu a ỽo guell
y bo reyt annot y kyfreith ỽrthau neu urth e| tes+
toliaeth a dotter arnau. ac urth henne y
gelwyr ardelu yn orssaf kyfreith canys gorsse+
ỽyll a wna kyfreith pan annoter pan dyccer ytheỽ
y ỽrth peth at peth arall. ac ỽrth henne nat
reyt guad dros orssaf. ac urth henne e| mae
Jaun gurthrymu er amdifenur am ỽyn+
hau testion er haulur. a llena kygheusaet
am da ny aller caffel y welet en kyfreithaul.
 Deruid e| den gwelet y da en kydrychaul
guedy e dyccer en agheuarch Jaun eỽ
idau dyuot ỽch pen y da a dewedut ỽot en
eydau ef y da hunnu ac en perchenauc ar+
nau pan duc e| den hỽnnỽ y ganthau ef en