Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 64r

Llyfr Cynghawsedd

64r

lur henne byt en| e dewys a|y eturyt y da
traygeuen er amdifenur bot en agoret
kyfreith ydau ynteỽ pan ỽynho e holy. Neu os
guell gantau enteu gadet ganthau y
da a| tawet. Os guadu a guna yr haulur
muynhaer e gubydeit er amdifenur.
Os ef a| deweit er haulur. Dyoer ep ef
y da a dewedy dy y dỽyn ohonaf| y en agkyfreith+
aul ty dy a| deleyst hỽnnu ymy am hen
a hen. ac od| amheỽy dy henne e mae y+
my dygaun a|y gỽyr. ac ar e| kyfreith e| dodaf
yneỽ na deleyr talỽ gỽrthaul y myneỽ
am ỽe haul. O guata er amdifenur
henne muynhaer guybydeit er haulur
ac ony|s guata atuerer er haulur e da
a dewedassam ny ỽchot. O ssef a deweit
er amdifenur tystu er egneit ar guyr
da na re| waduys yr haulur chechỽyn
e da en agkyfreithaul mal e| dewedessey arnaỽ
a mynu mỽynant o henne ac erchy braut
a dewedut o|r haulur. Dyoer ep ef. nyt
reyt gwat dros orssaf ardelu kyfreithaul
yssit genyf| y gorsafodyc yn| y kyfreith. ac esef
eỽ henne y da a dewedeysti arnaf| y y dỽyn
y genyty en agkyfreithaul re| dewedut ohonof
yneu panyỽ da a deleyst ty ymy am