Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 60v

Llyfr Cynghawsedd

60v

fenur. Os ef a| deweyt er amdifenur en atep er
haulur. Dyoer hep ef o bỽ ỽreynt hỽn yty neỽ
nat edyỽ. Sef achaus natdedyỽ. Ema e bu gent
emteruenu er rof| y a tydy hyt er lleon ar lle.
ac e| mae gennyt de teruyn. ac ossyt a amhe+
ỽo henne e| mae ymy dygaun a|y guypo bot
en guyr a| dewedeys. ac ar e| kyfreith e| dodaf| y eny cef+
fych ty geynt de ỽreynt a|th teruyn hyt na deley
ty deỽ ỽreynt o ỽn llau. ac na deleyty na bre+
ynt na terỽyn bellach ỽyth en| e lle hon can
delyỽ y ty caffael de ỽreynt a|th teruyn. Os a+
def er haulur henne byt ar a| gauas. Os gua+
ta enteỽ henne muynhaer e| gubydyeit ke+
meret e| haul. O sef a deweyt er haulur. Dy+
oer ep ef o bỽ ymteruenu yma gynt tytheỽ
a|e torreyst ac a aythost y arnau. ac hyt
ema e bỽ e teruyn hunnỽ. ac o guedy henne
e mae ymy digaun a guyr bot en wyr a| de+
wedaf. ac urth ir torhy o·honat tytheỽ hen+
ne a dỽyn ỽe breynt am teruyn y genhyf
e| dodaf ỽyneỽ ar e kyfreith y deleaf yneỽ ỽe breynt
am teruyn ỽal e| bỽ oreu gent em llau. ac
yssef eỽ ỽe terỽyn yneỽ hỽn. O guata er am+
diffenur henne muynhaer gỽybydeyt er hau+
lur. Os adef enteỽ Jaun eỽ barnu er hau+
lur teruenu a honno eỽ haul teruyn.