Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 56r

Llyfr Cynghawsedd

56r

tỽryf hep argỽywet a henne en geulat
a|th haul ar re| ỽenet guydgualet er rot
a|th haul. ac o damheỽy henne e| mae ymy
dygaun a guyr keyt ac y dewedeys. ac ar
e kyfreith e| dodaf| y. can dyodeỽeisty ỽe mot| y ema
keyt a henne nat wyt deledauc dy e wara+
fỽn ymy e| tyr hun ar dayar en tragewe+
daul. os guatta er haulur henne gater y
guybydyeyt er amdiffenur. os adef enteỽ
byt er haul er amdiffenur.
O deruid y den holi tyr a dayar o vameis
deỽet ar y tyr ar dayar. en amser e bo
agoret. kyfreith. ydau a dewedet e vot ef en vaỽ*
alltud o kemraes deledauc a dewedet re rody
e vam ef en kyfreithaul o|y kenedel o|y tat ef a|y
alltudau enteu. ac ossyt a amheỽo henne
bot ydau dygaun a guypo ac urth henne
e| dodaf| y ar e kyfreith can alltudassan wy ỽy ỽy de+
leu o·honaf ỽynneỽ deỽot en  tref tadauc
attunt ỽynteỽ hedyỽ. canys e dyd hedyỽ ys+
syd dyd coll a caffael er rof y ac ỽynteỽ. Os
adef a guna er amdiffenur barner idau bot
en treftadauc ygyt a|y egwethred. ac es+
sef a vernyr ydau cemeynt ac ỽn o|y egwe+
tred eythyr e| tedyn breynaul. ac o byd suyd
ny|s keys hyt e| trededyn ac ny ellyr pen ke+
nedyl hyt e trydegỽr o·honaỽ. Os gỽadu
a guna er amdiffenur gater e| guybydyeit
er haulur ac o| ssauant ydau ỽyt eydau e