Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – tudalen 89

Llyfr Iorwerth

89

hitheu o·nyt y|r ỻe y kaffo y meibyon hitheu
tref tat. Rei a dyweit na|dyly meibyon vn wre+
ic tref·tat o vamỽys; namyn meibyon un wreic.
Sef yỽ honno gỽreic a rodho y that a|e brodyr yn
gyfreithaỽl y aỻtut. a chyt rodho y chenedyl hi
y aỻtut; ac na|s rodho hynny o dynyon. ny dyly
y meibyon vamỽys. kyfreith. eissyoes a|dyweit bot teir
gỽraged a|dyly eu meibyon vamỽys. vn yỽ o+
nadunt. gỽreic a rodho y chenedyl yn kyfreithaỽl y
aỻtut. Yr eil yỽ; gỽreic a|dycco aỻtut treis arnei
yn honneit. ac o|r treis hỽnnỽ kaffel mab o+
honei o|r aỻtut. y kyfreith. a dyweit kan coỻes hi y
breint na|chyỻ y mab hitheu y dylyet o vamỽys.
Tryded yỽ; gỽreic a rodho y chenedyl yg|gỽystlor+
yaeth y aỻtuded. ac yn|y gỽystloryaeth hỽnnỽ
kaffel mab o·honei o|aỻtut. hỽnnỽ a|dyly tref+
tat o vamỽys. Nyt|oes vn wreic a ymrodho e
hun y aỻtut; a|dylyho y meibyon vamỽys. Rei
a|dyweit am veibyon y ryỽ wraged hynny kyt
bỽynt tref·tadogyon. nat ynt briodoryon. y kyfreith.
eissyoes a|dyweit na|chychỽyn priodaỽr rac ampri+
odaỽr. ac y kychỽyn priodaỽr rac meibyon y ryỽ
wraged hynny ae y|ar gỽbyl ae y|ar beth. Ac ỽrth
hynny y gat kyfreith. ỽynt yn briodoryon. a|kyfreith. eissoes
a|dyweit o|r|byd sỽyd neu vreint o|r tir; na cheiff
ef dim o·honaỽ hyt y trydyd gỽr. kanys gỽeỻ yỽ