Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 21 – tudalen 8r

Brut y Brenhinoedd

8r

1

devdeng mlyned Ac
yn ol. britus. doeth lleon y
vap yntev a|hedwch a|gara  ̷+
awd y gwr hwnnw.|Ac yn|y
lle wedy hynny ef a|beris
gwnevthur kayr ac a|y gelw  ̷+
is kaer lleon yr hyt hedi+
w ac y gogled yr|ynys y
may ac ar|diwed y|oes lle  ̷+
sgv a orvc. Ac yn|yr|am  ̷+
ser hwnw yd|adeisawd* sel  ̷+
yf teml yr|arglwd yg
kaer vselem. Ac yna y|doe+
th sibla vrenhines y|waran+
daw doethinep ar selyf.|Ac
yna yd aeth silius egypvs
yn vrenhin yn yr eidal yn
lle y tat. Ac yna y kyvodes
te rvysc yn|y kyvoeth
o achaws llesged lleon
y|niwed y|oemarw lleon
Ac wedy marw lleon
y|doeth rvn dvvras
y|vab yn vrenhin yn|y
le Sef yw hynny o|gymra  ̷+
 c yowr rvn baladr
bras ac vn vlyned eis+
ev o|vgeint y|bv yn gw+
edych a|thanghynevev
y|kyvoeth a|orvc rvnn a
pheri adeilat kaer gem 
a|chaer wynt a|chaer my  ̷+
nyd paladvr yr honn a|el+
wir yr awr hon kaer

2

sepron Ac yna y|dwawt  
eryr tra ytoed ef yn  
y|mvroed hynny llawer o|daro+
gannev A|phei tebygwn i vot yn
wir y|daroganhev hynny mi a|y
hysgrivenwn val rei merdin
emreis. Ac yn|y·r amser hwnw
yd oed capis silus yn vrenhin yn
yr eiffvt.|Ac ageus|Ac amos
Ac yev A iohel Ac ararias yn
broffwydi y|gaervsselem ar iss 
Ac wedy marw rvn y|doeth
bleidvd y|vab yntev yn
vrenhin ac y|bv vleidud vgein
mlyned yn vrenhin ar|yr|ynys
honn A|r gwr hwnnw a|orvc
kaer vadon yn gyntaf A er 
gwnevthvr yr|eneint yn gym+
hedyrawl y wres y|rei pvglvs
o|heinyev. A|r gweithret  
a|aberythawd ef yn enw dwy 
a|elwit minerva Ac  o|r
enneint hwnnw y|peris ef gosot
tan ny diffoles* Ac  ny ser
hwnnw y|gwediawd ef 
ffwyt nad|elei dim  
ef a|gavas hynny teir blyned
ar vn tv a|haner a|hynny yg
kwlat gaervselem A|r bl 
hwnw a|vv wr ethrylithvs
ac a|dysgawd nigyn ma