Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 21 – tudalen 20v

Brut y Brenhinoedd

20v

1

Y bratwyr twyllwyr a|m gelw  ̷+
ynt i heb ef yn hanner marw
ys gwell yr hanner marw a|orffo
o|r byw kwbl y|gorffer arnaw ac
ys|gwerthvorach merwi yn glo  ̷+
tvawr no bvdvchokaeu yn|ge  ̷+
wilydyus anghlotvawr lesc
Ac|wedy gorvot yna ar|y|saesson
a|chaffel y|vvdygolyeth o|r
brytanyeit. Ny ffeidiassant wy ac
eu|twyll ac eu brat namyn myn  ̷+
et odyno hyt yr alban y|ryvel  ̷+
v val kynnt. Ac yna y|mynnassei
vthyr ev hymlit val y|dechreuassei
ac ny adawd y|gynghor idaw rac
trymet oed y heint a|y wannet
am y|dwyn ar elor velly. Ac am
hynny glewach vv y|saesson a|mwy
y|llavvryynt y|wneithur twyll a|brat
ac ystrywyeu drwc A medylyaw
a orugant pa fford y|gellynt gwn  ̷+
eithur angheu vthyr o bob ystryw
Ac anvon rei onadvnt yn|rith re+
idussyon y|dyuot a|chwedleu y| ̷+
rth y|brenhin ssef y|doeth y|rei hyn  ̷+
ny a|dywedut vdvnt nat yvei
y|brenhin diawt o|r byt namyn dw  ̷+
vyr ffynnawn loew a|oed agos
y|dinas verolan. ssef a|orugant
wyntev dyvot ac anvedred o|wen
wn ganthvnt hyt yngylch y|ffy  ̷+
nawn a|llenwi y|glaneu o|r|gwen+
wyn hyt na cherdei dim o|r dwv  ̷+
yr o|r ffynnawn yn rodi wenwyn
a|ffan ydoet y|dwuyr o|r ffynnawn

2

honno yr bv varw yn diannot a|lla  ̷+
wer heuyt ygyt ac ef a|y llewes
a|vvant veirw o annyan y gwenwyn
A ffan wybv y brytanyeit y damwein
hwnnw ssef a|orugant wynteu
yna gwneithur kruc mawr ar|war  ̷+
thaf y|ffynnawn Ac wedy hynny
ymgynvllaw a|oruc kwbyl o holl
wyrda ynys. brydein. a|y hesgyb a|y har  ̷+
chesgyb a|mynet a|r korff o|y gladv
hyt y|manachloc ambri. Ac yno
yng|kor y keuri gerllaw emreis
y vrawt y kladpwyt vthyr benn  ̷+
dragon yn vernhinyawl*
ESTORIA ARTHVR UA  ̷+
B UTHYR YW HONO OLL OLL
GWEDY MARW VTHYR+
R BENN DRAGON
a|y wenwynaw o|r saes+
son yd ymgynvllassa  ̷+
nt holl wyrda ynys. brydein.
a|y hesgyb a|y harchesgyb hyt y  ̷+
ng|kaer vvdei. Ac yna o|dvhvn
gynghor y niver hwnnw kysse+
grv arthvr yn vrenhin o|dyfric ar  ̷+
chesgob a|dodi koron am|y benn
kanys ev hangen a|oed yn|ev kym+
hell A ffan gigleu y|saesson marw
vthyr yd anvonassant wyntev
kennateu hyt yn germania y|er  ̷+
chi anvon porth attadvnt Ac yna
yd anvonet attadvnt llynges va+
wr a|cholkrim yn dywyssawc ar+
nadvnt. Ac neur daroed vdvnt
yna goresgyn o|hvmyr hyt ym