Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 74

Brut y Tywysogion

74

1

vlyneð wedy hynny y
bu varw kadwallawn
vab ywein. Blwyð+
yn wedy hynny y diffe+
ithyawð y saesson vre+
nhinaetheu meibyon
iðwal. ac alsre yn dy+
wyssawc vðunt.
Blwyðyn wedy hyn+
ny y llas rodri vab ið+
wal  ac yna y diffeith+
wyd aberfraw. Blw+
yðyn wedy hynny y de+
lid yeuaf ap iðwal
y gan yago y vrawd
ac y karcharwyd. Blw+
yðyn wedy hynny y dif+
feithyawð Eynnyawn
ap ywein gwhyr. Blw+
yðyn wedy hynny y di+
ffeithyawð madoc ap
harald penmon. Dec
mlyneð a thrugeint
a naw kant oeð oed
krist pan ðiffeithy+
awð godfrid vab ha+
rald ynys von a thrwy
ðiruawr son y darys+

2

tyngawð yr ynys. Blw+
yðyn wedy hynny y bu
lynges vawr gan edgar
vrenhin y saesson yng+
haer llion. Blwyðyn
wedy hynny y gyrrwyd
yago o|y deyrnas drwy
vvðygolyaeth hywel.
ac y dallwið meuryc
vab iðwal. ac y bu va+
rw morgant. Dwy vly+
neð wedy hynny y bu
varw edgar vrenhin
y saesson. ac yð|aeth dwn+
wallawn vrenhin ys+
trad clud y rufein. ac y
bu varw iðwallawn
ap ywein. Dwy vly+
neð wedy hynny y dyff+
eithyawð eynnyawn
yr eilweith whyr.
Blwyðyn wedy hyn+
ny y diffeithyawð gwr+
mid eilweith leyn. ac
y diffeithyawð hywel
vab yeuaf ar saesson
gyueilyawc vawr.
Blwyðyn wedy hyn