Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 44

Y Beibl yn Gymraeg

44

1

ac alexander meiby+
on epiphanes. ar a+
lexander hwnnw vab
epiphanes drwy gan+
 northwy jona+
thas effeiryat a lad+
awd demetrius a gw+
edy anrydedu ohona+
w jonathas o dri bren+
hinawl arwyd ef a
duc tholomeus y|di+
nessyd y arnaw drwy
dwyll. a gwedy rodi
y wreic merch tholo+
meus y demetrius ar+
all   ef a|y lladawd
brenhin arabia ef
yr hwnn y|ffoassei at+
taw. yn ol antiochus
eupator vry vab epi+
phanes y gwledych+
awd demetrius soth+
er y gwr ry ladawd
alexander epipha+
nes ac a wledycha+
wd yn y le. yn ol a+
lexander y gwledych+
awd demetrius vych+

2

an vab demetrius so+
ther a|hwnnw y gorvv
antiochus yeuang ar+
naw gwedy y dwyn
o triphon ef o arabia.
ac yn y ol y gwledych+
awd antiochus yeu+
ang a hwnnw a|las y gan
triphon a oed yn myn+
nu gwledychu ac yn+
teu gwedy rodi yr
effeiryadaeth y jona+
thas. Gwedy hynny
y gwledychawd anti+
ochus vab demetr +
us. a hwnnw vv y br +
hin diwaethaf a vv
yn siria. ac o hynny all+
an y gwnaethpwyt
siria yn drethawl y
wyr ruuein. ac yna
yr anuonet pompe+
ius yn erbyn tigra+
nes vrenhin arme+
nia ac y lladawd hwn+
nw scaurus pende+
uic sirie a|phan oed
teruysc y rwng hircanus
ac aristobolus.