Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 223

Brut y Tywysogion

223

1

llywelyn vab jorr.
a gwenwynwyn.
a maelgwn ap rys
y wrth y llw ar|ky+
wirdeb a dylyeint
y vrenhin lloegyr.
ac y gorchymynna+
wd vdunt dros va+
deueint o|y pechod+
eu rodi karedic laf+
ur a gweithret yn
erbyn enwired y bre+
nhin hwnnw. ac 
ef a wahardawd yr
eglwysseu pump
mlyned yn holl loe+
gyr a chymry eith+
yr kyfoeth y|tri ty+
wyssawc hynny ac
a oed vn ac wynt.
ac wynteu o gyt·du+
hun gyngor a orys+
gynnassant y berued+
wlat a oed yn llaw
y brenhin kynn no
hynny a|hynny yn
fynnedic wrawl.
Blwydyn wedy

2

hynny pan weles
rys vab gruffud
wyr yr arglwyd
rys y vot ef e|hun+
an yn dirrann o|y dr+
ef tat anuon ken+
adeu a oruc ar y bre+
nhin y geissyaw
drwy y nerth ef
rann o|y dref tat. ar
brenhin a orchymyn+
awd y faukun. vikw+
nt henford ac y fau+
k. vicwnt kaerdyf.
vot yn borth yn wr+
awl ydaw. a|gorch+
ymyn vdunt wrth+
lad rys vychan o
holl ystrat tywi o+
ny rodei kastell llann+
ymdyfri a|y berth+
ynas y veibyon gr+
uffud vab rys. a gwe+
dy eu gwyssyaw y
hynny ef a attebawd
rys vychan ac a|dy+
wawt na rannei ef
ac wynt vn erw