Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 66r

Brut y Brenhinoedd

66r

269

heuyt. hael am da oed. Gỽastat
ac ystyryaỽl yn|dwyỽaỽl was+
sanaethoed. Hynaỽs ym·pob
peth. ac y ar bop peth goruchel
geluyd oed. Deỽr ar y droet
dewrach y ar varch. a doeth y
lywyaỽ ỻu. A thra yttoed yn
gỽare|drigyaỽ yn ỻydaỽ drỽy
y ryỽ gynedueu a|r kampeu
hynny yn wastat yd ehedei
y glot ynteu dros ynys bryde+
in. ac ỽrth hynny ofyn a gym+
erth y saesson. a ffo a|orugant
yn hoỻaỽl drỽy humyr. Ac yn|y
gỽladoed hynny kadarnhau
y kestyỻ a|r dinassoed a|orugant.
kanys y wlat honno yn was+
tat y keffynt amdiffyn yndi.
o gyfnessafrỽyd ysgotlont y
keffynt dirgelỽch. ac odyno
yd ymdangossei bop koỻet y|r
kiwdaỽtwyr. y wlat honno
aruthyr ac agarỽ oed ỽrth y
phressỽylaỽ. a diffeith oed o|e
chiwdaỽtwyr. ac aruoỻediga+
eth yn wastat y|r gelynyon ac
y|r estraỽn genedyl. Nyt am+
gen yr yscotyeit a|r fichteit a|r
denmarcwyr a|r|ỻychlynwyr.
ac y bop kenedyl o|r a|delei yr
gỽneuthur drỽc. ac y anreith+
aỽ yr ynys. ac ỽrth hynny o
gedernyt a|diogelỽch y ỻych+
lynwyr yd|ymdiredassant ac
y foassant yno. a|chymryt y

270

wlat megys priaỽt gestyỻ y
chynnal. A gỽedy menegi
hynny y emrys gleỽder a|e
ehofyndra a|gymerth yndaỽ
o hynny. a|gobeithaỽ caffel
budugolyaeth. ac yn|y ỻe
galỽ y kiwdaỽtwyr attaỽ y
achwanegu y lu. ac yn dian+
not kychwyn a|oruc tu ac att
y saesson. a thra yttoed yn ker+
det. doluryaỽ a|oruc o welet
yr eglỽysseu gỽedy eu distryỽ
hyt y daear. ac adaỽ y duỽ
a|oruc o|r gorffei ar y elynyon
atnewydu yr eglỽysseu. 
A |Gỽedy gỽybot o hengyst
eu bot yn|dyuot. galỽ y
leỽder attaỽ a|oruc. ac ethol y
gytuarchogyon. ac anuon
paỽb ar neiỻtu. ac erchi ud+
unt yn wraỽl wrthỽynebu
ac nat ofynheynt rac emrys
yr ymlad ac ef. a dywedut nat
oed namyn deg mil o wyr
ỻydaỽ y·gyt ac ef. Yr ynysso+
lyon vrytanyeit ny|s rifei yn+
teu. kanys ỻawer gỽeith y
goruuassei arnadunt. ac o+
dyna adaỽ y vudugolyaeth
a|wnaei y gedymdeithon e
hun o eiryf eu niuer. kanys
deucan|mil o wyr aruaỽc yd
oedynt. a|r niuer hỽnnỽ oỻ
a|dysgei hengyst ar neiỻtu.
A gỽedy daruot idaỽ eu dyscu