Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 15v

Ystoria Dared

15v

59

y pyrth y|dwyn kyrch. ac a|dyw+
aỽt bot yn|diheu udunt ae
agheu ae goruot Ac yna gỽe+
dy dywedut o·honaỽ y geireu
hynn yma a|e hannoc. ef a|e+
dewis y kyghor. ac a duc am+
phimacus gyt ac ef y|r neuad.
a phriaf a|dywaỽt ỽrth am+
phimacus y vab vot ofyn ar+
naỽ ef y gwyr hedỽch. rac bra*+
tau o·honunt y kasteỻ ae* bot
ỻawer o niuer yn kyt·synyeit
ac ỽynteu. ac ỽrth hynny bot
yn reit eu ỻad. ac os ueỻy y
gwnelit y vot ef yn amdiffyn+
wr ar y wlat. ac y gorvydei am+
phimacus rac ỻaỽ ar wyr groec.
A phriaf a|erchis y amphima+
cus bot yn ffydlaỽn ac yn uf+
yd ac yn baraỽt gyt a|gwyr
aruaỽc ereiỻ y wneuthur eu
darpar. ac ual y gaỻei ef wne+
uthur hynny heb dyb. Tran+
noeth ef a|dywaỽt y gỽnaei ef
diruaỽr wassanaeth. ac y gwa+
hodei ỽy ỽrth y sỽper. ac yna
pan veynt ỽy ar eu sỽper yd er+
chis priaf y amphimacus a gỽyr
yn aruaỽc dyuot am eu penn
a|e ỻad kymeint yr vn. ac am+
phimacus a|edewis idaỽ y gwnaei
ef hynny yn ỻawen. Ac ueỻy
y gỽahanaỽd ef y ỽrth briaf.
ac yn yr vn dyd yd ymgynuỻ+
assant y|r vn·ỻe. ac antenor yn+

60

teu a doeth att polidamas
ac ulcalegon. ac amphidamas
ac y|alaus. ac y dywedassant
ỽy ỽrth antenor eu bot ỽy yn
ryuedu yn vaỽr gỽydynder pri+
af bot yn weỻ ganthaỽ ef y
uarỽ ef a|e hoỻ wlat y myỽn
gỽarchaedigaeth no gỽneuthur
hedỽch y·rygthaỽ a|gỽyr groec.
ac antenor a dywaỽt udunt
pa|wed y kaffei ef ac ỽynteu
rydit a gỽaret. ot ymffydy+
ynt ỽynteu ac efo ac na|s dyw+
ettynt arnaỽ. A phaỽb oho+
nunt a rodes kedernyt idaỽ
ar hynny. Ac yna pan weles
antenor y gaỻei ef dywetut
y|darpar yn diogel. ef a|anuo+
nes att eneas y venegi idaỽ y
gỽneynt ỽy vrat y gaer. ac yd
ymogelynt ỽynteu a|e|hoỻ wyr
a|e da. ac yd anuonynt gennat
att agamemnon am hynny.
ac a ffrystyei y|wneuthur eu
brat. ac ystyryaỽ a|oruc ante+
nor ry gyfodi priaf yn irỻaỽn
lidiaỽc o|r kyghor. am annoc
o·honaỽ ef dagnefeda bot of+
yn arnaỽ ynteu rac gwneu+
thur o briaf ryỽ gyghor new+
yd am eu brat ỽynteu. Ac y+
veỻy yd ystyryaỽd pob rei o+
honunt ar gylch. Ac ar hynt
yd anuonassant ỽy polida+
mas. heb wybot y neb. kanys