Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 12r

Ystoria Dared

12r

45

brenhin y dygỽydassant gỽyr ˄groeca
gỽyr troea a|wnaeth teruysc ma+
ỽr arnunt. ac ỽynteu a ffoassant
y|eu kestyll. a gỽyr troea a|e hym+
lityassant y eu ỻogeu. ac y ach+
elarỽy y datkanỽyt hynny. ac
ynteu a|e kymerth arnaỽ ual
na|s gỽybydei ef dim y ỽrthaỽ.
Ac eissyoes aiax a|e hamdiffyn+
naỽd ỽy yn gadarn. a|r nos
a wahanaỽd yr ymlad. a gỽyr
groec yn eu kestyỻ a gỽynas+
sant palamides o|e gyfyaỽnder
a|e daeoni. A gỽyr troea ỽyn+
teu o|r parth araỻ a gỽynas+
sant sarpeton a deiphebus.
Ayna nestor tywyssaỽc o roec
oed vỽyaf a|hynaf o|r vydin.
a elwis hyt nos y tywyssogy+
on y ymgynghor. ac a|gyghores
ac a|annoges udunt gỽneu+
thur agamemnon yn amher+
aỽdyr arnunt. ac a|duc ar gof
udunt tra vu bennaf ef ac
amheraỽdyr ry|borthi ohon+
unt eu hymladeu yn rỽyd
a ry vot yn digaỽn dywedut
detwydet y|ỻu. ac ef a erchis
y baỽp dywedut a raghei eu
bod ỽy hynny. a|phaỽb a gyf+
unaỽd ac ef a|gỽneuthur a+
gamemnon yn amheraỽdyr
ac yn bennaf arnunt a|wnae+
thant. A thrannoeth gỽyr tro+
ea yn wychyr a|gerdassant y|r

46

vrỽydyr. ac agamemnon a|duc
y lu ynteu y maes yn eu her+
byn. A phaỽb o|r ỻuoed a ym+
ladassant yn|da. A gỽedy dy+
uot y rann vỽyaf o|r dyd. troi+
lus a|gerdaỽd y|r vydin gyn+
taf. ac a|ladaỽd y groecwyr
ac a diffeithaỽd y maes o+
honunt. ac a|e ffoes hyt eu
kestyỻ. a thradỽy gỽyr troea
a doethant a|e ỻu y|r maes.
ac yn eu herbyn ỽynteu aga+
memnon a|doeth. ac a|dysga+
ỽd y vydin. ac aerua uaỽr a
vu o bop un o|r deu luoed. ac|a
ymladaỽd yn da yn eu kyfeir.
A throilus a ladaỽd ỻawer o
dywyssogyon groec. ac ueỻy
yd ymladaỽd seith niwarnaỽt
y vn tu. Yna agamemnon a
erchis kygreir deu vis. A gỽe+
dy ymgadarnhau o·honunt
agamemnon o anrydedus
wassanaeth. a|gladaỽd pala+
mides. a phob vn o·honunt
o bop parth a|gladyssant eu
tyỽyssogyon a|e marchogyon
urdaỽl ereiỻ oỻ yn anryde+
dus. a heuyt agamemnon a
anuones tra|vu y|gygreir.
vlixes a diomedes. a nestor. att
achelarỽy y erchi idaỽ vynet
y|r vrỽydyr gyt ac ỽy. ac achelarwy
yn drist am ry ossot o·honaỽ
yn|y vraỽt nat aei y ymlad