Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 10v

Ystoria Dared

10v

39

yn achubedic o dolur yn vỽy ac
yn graffach a|ymlityaỽd ector. ac
nyt ymadewis ac ef yny ladaỽd
ef ector. Ac yna gỽedy ỻad ector
ef a yrraỽd fo ar wyr troea. ac a|e
hymlidyaỽd gan wneuthur aer+
ua uaỽr o|r rei codedic hyt yn|ym+
yl pyrth y casteỻ. ac yna amem+
non a ymchoeles ar achelarwyac yỻ
deu yr ymladassant ỽy yn dur+
uyg. ac o|r diwed yn ỻudedic ym+
wahanu a|wnaethant. a|r nos a
wahanaỽd yr ymlad. ac achelarwy
yn vrathedic a ymchoeles o|r ym+
lad att y wyr. A|r nos honno gỽ+
yr troea a|gỽynassant ector. a gỽ+
yr groec y rei a|ladyssit o·honunt
ỽynteu. A|thrannoeth Memnon
a|doeth yn dywyssaỽc ymlaen
gỽyr troea. yn erbyn ỻu groec.
Ac yna agamemnon a|gyghores
ac a|annoges y ỻu y geissaỽ kygreir
deu vis val y gaỻei bop rei oho+
nunt gladu y gỽyr a|ladyssit ud+
unt. ac ar hynny y kennadeu a
gerdassant att briaf. A gỽedy kaf+
fel kygreir deu vis dra|e|kevyn y
doethant. Priaf val yd oed deuaỽt
ganthunt ỽy geyr bronn y pyrth
y cladaỽd ef ector y vab heb y vot
yn beỻ y ỽrth ved Jlii vrenhin.
A thra barhaaỽd y gygreir. ny or+
ffoỽyssaỽd palamides yn kỽyn+
aỽ rac gorchygharch y brenhin
yr eilweith. Ac yna agamemnon

40

a|adnabu y|bratac a|dywaỽt y|pei+
dyei ef a|r ỻywodraeth honno yr
ỻawen ỽrth y kyghor hỽnnỽ. a|gos+
sottynt ỽy y neb a vynnynt yn|y
le ef. A thrannoeth agamemnon
a|wyssyaỽd y bobyl ygyt. ac a
wadaỽd na bu ef eiryoet chỽan+
naỽc y|r amherodraeth honno. ac
a|dywaỽt na|s kymerth ef hi onyt
o vedỽl iaỽn. a pha diỽ bynnac y|ry
mynnynt ỽy y rodi bot yn diga+
ỽn ganthaỽ ef o|r gaỻei dial y sar+
haedeu ar y elynyon. a ỻywyaỽ
yn iaỽn y vrenhinyaeth e|hun yn|y
wlat a elwit micenis. ac ef a er+
chis y baỽb dywedut y ewyỻys.
Ac yna palamides a|dangosses y
ethrylithyr ef. a gỽyr groec a rodas+
sant yr amherodraeth yn ỻawen
y balamides. ac ynteu a|wnaeth
diolcheu maỽr udunt ỽy. ac yn
hynny y daruu y gygreir. a pha+
lamides a|gyuansodes y lu ac a|e
hannoges. Ac yn|y erbyn ynteu
y|doeth deiphebus a gỽyr troea
a ymladassant yn ỻidyaỽc. A sar+
peton tywyssaỽc o roec a|wnaeth
teruysc maỽr ym·plith gỽyr troea
a ỻawer a|ladaỽd o·honunt. ac yn
y erbyn telephenus a doeth. A|gỽ+
edy ymlad o|e sefyỻ yn hir o·honunt
telephenus a vrathỽyt yn drỽc yny
dygỽydaỽd. ac odyna y doet* pres+
ses uab menestius. a gỽedy ymlad
o·honaỽ yn hir sarpeton a|e +
addawd