Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 18 – tudalen 55r

Brut y Tywysogion

55r

a|phedyt gantaỽ myỽn diruaỽr lyges y vynyỽ yr
tir amgylch sul y blodeu. A duỽ llun pasc y kyrch+
aỽd aberteiui. Ar dyd hỽnnỽ y|rodet y|castell idaỽ.
A dyỽ merchyr racỽynep y|tynnaỽd y|caer vyrd+
din. Ac y|cauas y|castell hỽnnỽ heuyt. A|phann gi+
gleu lyỽelyn ap ioruerth hynny y|gỽr yd oed gadỽry+
aeth y|kestyll gantaỽ. oblegyt y|brenhin anuon
a|oruc ruffud y|vap a|diruaỽr luossogrỽyd o lu
gantaỽ y|ỽrthỽynebu yr iarll. A|phann gigleu grufud
vot bryt yr iarll ar dyuot y|getỽeli. kyrchu a|or+
uc a|dylyedogyon kymry ygyt ac ef. Ac ofynhav
a|oruc rys gryc rac brat y|gann y|bỽrdeisseit. a
cheissaỽ kyffroi y kymry y|diogelỽch y|coedyd.
ac ny|s|gadassant namyn kyrchu y|dref. a|ỽnae+
thant. a llosci y|tref ar eglỽys hyt y|prid. A phann
gigleu yarll hynny kyrchu drỽy dyỽi a|ỽnaeth
y|bont caer vyrdin. A|e arhos a|oruc grufud ap llywelyn ef
yn hehofyn. A gỽedy hir ymlad y|rann vỽyhaf
o|r dyd ymhoelut a|ỽnaeth pob un o|r deu lu y ỽrth
y|gilyd y|bepyllu ỽedy llad llaỽer o bop tu. a|brathu
ereill. Ac yna rac neỽyn yd ymhoelaỽd grufud ap
llywelyn dracheuen o|e ỽlat. Ac yna y|kyỽeiraỽd y|iarll
castell caervydin. Ac y|dechreuaỽd adeilat castell
kilgerrann. ny bu bell ỽedy dechreu y|gỽeith yny
doeth llythyreu ataỽ y|gann y|brenhin. Ac arches+
cop keint y|erchi idaỽ dyuot yn|y priaỽt persson