Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 94

Ystoria Lucidar

94

gwirẏonn arnaw aghel y|gwiryonn hwnnw a|e bwrw ef y|waelawt vffernn yg
karchar Ac ny edir ef wrth* o|hẏnnẏ allann y amrissonn a|neb o|r seint a|e tẏwy+
ssawwẏ a|dẏrẏ vn arall ẏn|ẏ le ef a|megẏs y|bwrwyt y*|byrrir* dẏn o|baradwys
am orvot o|r diawl arnaw velle ẏ|bẏrrir diawl yg|karchar vffernnawl pan
orffo vn o|r seint arnaw Discipulus A|allant wẏ wnnevthvr aflonẏdwch y|r neb
a|vynnont. MagisterNa allannt wẏ wynet ymplith y|genveint voch onnẏ bẏd
y|gadv o|dvw hwẏrach oll vdvnt ẏ|dẏnẏon Corff dyn drwẏ vedẏd ẏssẏd de+
mẏl y|r yspryt glan gwedẏ rẏ|gẏssegrv o olew kyssegredic a|chrisma megẏs
y|dẏwedir Temyl dvw Glan wẏ* yr hynn a|wch chwwrth hẏnnẏ ef
a|vẏd ẏn kyfvannhedv y demẏl honn yn wastat ae yspryt glan ae vn af+
lan Discipulus Beth a|rymhaa olew ẏ|dẏnẏon gwann. MagisterPeth mawr pechodev
a|gẏffesser Ac nẏ wneler ẏr eilweith nev y|rei penẏdẏawl a|vodevir drwy yr ireit
hwnnw megẏs ẏ|dẏwedir. Ot ẏdiw ẏm|pechodev Ac yn edivar gantaw wy+
nt a|vadevir idaw onnyt edivar nẏ rydhaa dim idaw nac ẏ neb Discipulus A rẏmhaa
edivarwch ẏn|ẏ diwedglwm. MagisterPwy|bynnac a|anocto* kymrẏt edivarwch
am|ẏ pechodev nyt wẏntwy ẏssẏd yn ymadaw a|r pechodev namẏn y|pecho+
dev. Awyntwẏ kannẏ mẏnnant wynt yn weisson vdvnt hwy no
hẏnnẏ pwy|bynnac yntev a|vo edivar gantaw o|wir gallon yn awr
anghev ef a|geiff drvgared hevẏt yna megẏs y|kauas y|lleidyr Ac am hẏn+
nẏ y|dywedir pa|awr bẏnnac y|dotto pechedvr* vcheneit Ef a|vẏd iach Discipulus Y|ga+
nn ba|beth y|dẏwedir anghev. MagisterY gann chwerwed nev y|gan dameit yr afval
gwahardedic o|lle y|doeth anghev a|thri ryw anghev yssẏd anamsserawl
megys anghev ẏ|dẏnẏon bechein ac anghev chwerw megys vn ẏ|dẏnẏon
jeueing. Ac anghev anyannawl megys y|r hen dynyon Discipulus O|madevir pecho+
dev yn|y bedyd Ac anghev yn poen am pechawt paham y|daw anghev y|r ethol+
edigyon wedẏ y kant vedẏd. Magisterval y|bo mwẏ ev gobrwẏ o|odef anghev
yr dvw peth arall yw onnẏ delei anghev y bop dẏn o|r a|vedẏdyit pawb
a|vrysseẏ ẏ|kymrẏt bedẏd o|r achos hwnnw ac nẏt yr dvw ac nẏt ym+
hwelei neb velle y|r deẏrnnas. A dvw a|vadevawd y|pechodev ẏn|ẏ bed+
yd Ac nẏ madevawd ef poennev pechawt megys y kerdẏnt y|rei gwi+
ryon drwẏ ffẏd a|llavvr da ẏnẏ lyngkynt aghev y|gan y|vvched Discipulus A|va+
ddevir pechodev y|rei annvoledig ẏn|ẏ bedẏd. MagisterMadevir namẏn gwedẏ
hẏnnẏ y|syr·thyont wynt a|ymoblygant ẏn|ẏ rei a|v·addevit vdvnt
gynt megys ẏ|dẏwedir pob pechawt ar ny|s adefeist|Ac yn oll* hẏnnẏ
y|dẏweit Ef a|e rodes ef yr poen·nev ẏnẏ dalei y|holl dylẏet Discipulus Paham
y gat dvw vdvnt wy gafel bedẏd a|rinwedev ereill Ac yntev yn gwy+
bot ẏ|diffẏgẏant wy o hẏnnẏ. MagisterO achos yr etholedigyon val ẏ|dẏwet+
pwyt vchot ẏ|gẏmrẏt angkreifft y|wrthvnt Discipulus Pa|ryw watwar