Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 47

Ymborth yr Enaid

47

ac ygkylch y|nefawl drwẏn hwnnw yd|oed dev|glaer·wynnẏonn gann+
heithbryt wyneb kyngrynnẏon* a|rẏchwant amẏl y|r gwr mwẏhaf
ẏn|ẏ hẏt ac arall y llet a|r gwynnvydic wyneb hwnnw a|oed kynn
decket a|chẏnn|eglvret Ac na ellit kẏffelẏbv idaw neb·ryw greadvr
corfforawl na nefawl na daẏarawl megys gwynneirẏ ystwẏll nev
wynnvlodev rosẏs nev lilẏs nev auallulawt nev wawn goruẏnẏd
nev ysgewyll nev hevl ysplennyd nefawl megys lloer em*|dẏd nev seren
y morwyr nev venvs pan ˄vei deckaf yn|ẏ nef·vawl|gylch nev hevl|hafdẏd
pan vei eglvraf yn tẏwẏnnv disgleirloyw eglvrder am|hanner dyd vẏs
meheuin yn haf Ac odẏna dev berffeithloyw gochẏon rvdyev troelleid ffv+
onliw yn disgleiraw megẏs gwawr|uoredẏd haf nev dev vlodevẏn o|rosẏs
cochẏon nev hevl|vrth·vcher yn mẏnet ẏn|ẏ hadef Ac yn tẏwẏnnw ar
vynyd o|evr perffeithloyw nev disgleirwin gloywgochẏon yn disgleiry+
aw drwẏ lestẏr gwydrin tenev ac welle yd|oed gloẏwgoched ẏ|deurvd yn
perffeithẏaw klaerwynnder y|kẏssegredic wẏneb a|e glaerwẏnnder yntev
yn kẏmẏscv tegwch a|r gloẏwgochẏon rvdẏev Ac ẏgẏt yn eglvraw dis+
gleirder ar|y|melynllaes amẏlwallt a hwnnw yn golevhav serchawl degwch
arnvnt wyntev Ac odẏna pvrloywdved yr aelev a|r ymranhev yn mw+
ẏhav eglvrder pob vn onadvnt ar|y|gilẏd ac wyntev oll ẏgẏt yn mw+
hav tegwch yr holl gnawt a|thegwch yr holl gnawt yn angwanhegv
ev tegwch wyntev A˄c odyna yd|oed yr anrẏdedvs vab dwy|wefvvs yn
kyffroi kyfvlawnserch garyat ar bawp a|phawb arnaw yntev Ac ych+
ydic ar·dyrchafat arnvnt yn eidvnaw kvssanev sertholyon y|gann y|ffydlon+
nyon greadvreit Ac yn disgleiryaw onadvnt pan gyffroi ar·dyrchafat
y|sercholẏon weffvvssev megys manwrychyon a|gyfodynt o|safwyrdan
sychẏon yskyrẏon pedrẏholl ffynnidwyd a|phawb ryw safwyrber blas
a|chweith arnvnt hyt nat oed na svkyr na blenspwdẏr na mel kynt+
teit na gwin klaret a|e kyffelẏpei a|rei hẏnnẏ a|elwit gwrychẏon
serch yr yspryt glan Ac yn|y lle y syrth˄nt yg|kalonnev y|ffẏdlonyon
llosgrach o|annwẏlserch garyat yr ysprẏt glan a|wnaent Ac odẏna
ẏn|ẏ byrgrwnn desdevllvs enev yd|oed manwynyon danned ẏmbellẏon
mywn gloygochyon orchafvanev ygkẏlch tafawt arafber hvolder
ymadrawAc is law y|byrgrwnn enev gwedeid yd|oed elgeth gron
gaboleit wastatlefyn. Ac ydan hẏnnẏ mynwgyl kylchawcwyn hirl+
wẏs Ac ydan hẏnnẏ hirwynnyon wedeidlvn vreisgẏon vreichev
wrth gyngrynnẏon ysgw·ydev arwreidweith Ac odẏna dwylaw
hirwẏnnẏon kanneitlathyr a|byrẏon ewined ballassar kwrteisson ar
hirv˄einon vyssed anveidrawl disgleirloẏw lewychder Ac ardrycha+