Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 120

Gwlad Ieuan Fendigaid

120

ryw|lẏssev a|elwir hebenvs Sef achaws yw hynny hẏt na aller o|neb
mod yn|y bẏt y|lloskẏ ar y|kyrrev eithaff* ar benn y|nevad honno ẏ
mae dev aval o|evr Ac ympob wn* o·honvnt y|mae maen gwerth+
vawr a|elwir Carbvnck. hyt bann olevhao yr evr y|dẏd a|r mein|y
nos y|rannew mwyhaf o|r nefad* a|henẏnt o|r mein a|elwir Sardo+
nici yn gymysgedic a|cerastes Sef achos yw ẏ hynnẏ hyt na allo
neb yn llydrat* dyvot a|gwenwẏn gantaw y|mywPethev ereill
o|r nevad a|henẏw o|r lyssev* a|elwir hebenvs y|ffenestri a|oedẏnt o
vein Cristal y|bordev y|vutta arnvnt y|llẏs ni rei ohonvnt evr
ynAc ereill o|vin* gwerthvawr amestir* yr ẏstẏphẏlev a|genneil*
y|bordev o aschwrnn* moruil ynt. Rac bronn yn llẏs ni y|mae heol
yn|yr honn y|gnottaa yn gwironed ni Eorych* ar ymladwẏr yn or+
nest. Penn y|nvad* a|e pharwẏdẏd a|henẏw o|ochino Sef achos yw
hẏnnẏ hyt pann kychwynno ynni yn ymladwẏr o|nerth y|mein
Yn yn*|nevad honno nyt ennynẏr golevat y|nos namyn a|dacko* yr
ireit gwerthvawr a|elwir basmaxom yr ystavell y|gorffwys yn
gorvchelder ni yndi A gyweirwẏt o|weith enryfed a hẏnnẏ o|evr A
phob rew vein gwerthvawr o|r bẏt ytinvs achos ragor maen
onichinvs yn lle golevat. ygkylch hwnnw y|gweneir* gweith pedry+
fval kymeint Ac e|hvnan hẏt pann vo o|nerth y|rei hẏnnẏ yd
am* ardẏmherer enwired y|maen onix Yreit gwerthv·awr a|lẏsc
yn|wastat yn|yr ystavell honno Yn gwelẏ ni a|henyw o|saffẏr o achaws
nerth diwerdeb* Gwraged teckaf yn|y byt yssyd yni Ac ny doant
attam namẏn pedeir gweith ẏn|ẏ vlw·ydynn o|achos etivedv ac gwe+
dẏ hẏnnẏ ẏd ymhoel. pob vn yn|ẏ lle yn|gynn|·achet a|bersabe y|vrth
david vn·weith yn|y dẏd y|bwytteir y|llys ni ac ef a|vwyttta bevnẏd
ar yn bort ni dec mil ar|hvgeint o|dynẏon heb ael Ac a|del o|westeion
a|rei hẏnnẏ oll a|gymrant* y|cost oc yn llẏs ni ac ar|veirch ac ar pe+
thev ereillY|vort honn a|henyw o|r gwerthvawwaen* a|elwir ys+
maracdvs A honno y|mae dev ystẏphẏwl* yn|y chẏnnal o|ametist.
nerth y|maen hw·nnw yw ny at neb y|vedwi tra|vo yn eisted arn+
naw Rac bronn amhinogev yn nevad ni gẏr·llaw y lle y|byd yr ornes+
twẏr y|mae discwylva dirvawr y|hvchet y|tringir idi drwẏ pvmb
grad ar|hvgein a|chant a|r gradev hynny rei ohonvnt A|henyw o
vein porffiret gwedẏ kymyskv o|waet seirff ac irei alabawstrvm
y|trayan issaf y|rei hynnẏ a|henyw o|vein cristal a|iaspis a|sardini a
phanthera. Y discwylua honn A gymhelir* o|vn post Ac ar hwnnw y
byd bas Sef yw hẏnnẏ ryw weith maen a|elwir velle ac