Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 110

Ystoria Lucidar

110

o|r dayar hyt y gorvchelder nef. Ac o|nedracheven hyt y|daẏar a hynnẏ a dicha+
wnn y|r engẏlẏonn y|wnnevthvr Awyntev a|vedant* gyffelẏb y|egylyon
A llyna y|ryw vvander yw vn y|seint O|gedernẏt y|seint kedernẏt sampson
a|vydei wander yn* kannẏs kynn gadarnet vydant ac y|galleint ymchwelu
dayar a|blaen eu|troet pei|s mẏnnẏnt ac yn gynn|hawsset vdvnt wnev+
thvr hynnẏ a|phob peth Ac edrych yr awr·honn ac nat amhevet neb ga+
llv o|r engẏlẏonn hẏnnẏ Awynntev a|vedant* yna gẏffelẏb y|r engylyon
A llẏna y|rew gedernyt yw vn y seint O|rẏdit y|seint Ridit cesar avgvstvs
a|vydei geithiwet gantvnt wẏ kannẏs ef a allwẏt dalẏ hwnnw a|e rwy+
maw a|e gloffi kymeint yw ev rydit wẏ. Ac y|gallant mynet drwẏ bop
peth Ac nat oes greadvr a|allo ev hattal megẏs na allawd y bed atal
corff yr arglwẏd hẏt na chyvodei y venyd* ac na allwẏt y|lvdyas yy*|my+
wnn a|r dryssev yn gayat a|chẏnnhebic vydant wyntev idaw ef A llyna
Rydit y|seint O ewyllys y seint. Drythẏllwch selẏl a|vedei drveni gantunt
wẏ Owi o|r ewyllys a gaffant wy pann vo dvw ffynnawn yr holl wla+
daoed yn peri vdvnt ev gwalẏ a dev wẏnvẏdedigaeth yssyd vn yssyd
lei ym|paradwys Ac arall yssyd voe yn teyrnnas nef a|chẏannẏ* pro+
uassam ni yr vn onadvnt wy etwa nẏ aallwn* ni kyffelẏbrwyd am+
danvnt wy. Namẏn dev rẏw trveni yssyd lei yn|y bẏt
hwnn Ac arall yssyd voẏ yn vffernn. A channys pevnyd y|provwn
ni y neill onadvnt ni a|wdam rodi kyffelẏbrwyd am yr honn a|brovet
megys pei dottit hayarnn gwynnyas ar benn ẏ ryw dyn Ac yna y|devei
dolvr drwẏ pob aelawt idaw vellẏ y|gwrthwynneb ẏ|hynnẏ y caffant wy
y llwẏr ewllẏs ympob aelawt vdvnt o|vewAc odieithẏr ewllys dẏn
yman yw gwelet llawer o|wẏr a|gwraged tec edrych ar adeiladev rac·eglvr
a gwiscoed mawrweirthawGwaranndaw keinnadaeth velẏs Ac yma+
drodyon kysson a|thelynev a|sawtringhev a|ffibev a|cherdev ereill Ac aro+
glev ystor a|llyssevoed Ac amravel ireitev gwerthvawr. a digrifhav o|am+
ryw wledev. Teimlaw pethev hẏnawMedv golvdoed a|thlyssev a hẏ+
nny oll a|vyd vdvnt wẏ heb dervẏn vyth arnvnt Owi o|r ewllys a|ge+
iff y golwyna kystal y|gwyl y|llẏgeit yna yn gaẏat ac yn agoret. Aw+
ynt a welant y brenhin y|gogonnyant yna. yn|y degwch a|e anryded Ac|wy+
nt a|welant y|holl a|e seint o|vywAc odieithẏr ac a|welant gogonnyant
dvw a|r engẏlẏon a|r pedrieirch a|r proffwydi a|ebystyl a|merthyri a|r
conffessoreit a|gwerydonn a|r holl seint Awynt a|welant ev llygeit e|hvn
ac ev hwynebev a|e holl aelodeo|vẏwn ac odieithẏr a|medylyev pawb
yn wahanredawwẏnt a welant pob peth o|r ẏssẏd yn|y nef newyd Aẏn
y dayar newẏd a|e poenes wynt gynt yn vffern yn wastat ac o hynny oll