Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 109

Ystoria Lucidar

109

oll o|gampev dewissach oed no|r holl vẏt Magister Reit yw yt dewi. Etỽa a gwaran+
daw pethev a|vo gwell pe*|beth ẏgẏt a|r kampev vchot pei bydvt kẏnn
diethet a|selẏf y|gwr a|oed amlwc idaw pob peth kvdyedic Discipulus Awi dvw
a hẏnnẏ. MagisterBeth ygyt a|hynnẏ oll pei bydei pob ryw dẏn kẏnn gedẏme+
ithet ẏt. Ac y|bv davẏd a Jonathas yr hwnn a|garawd ẏn gymeint a|e eneit.
Discipulus Owi o|r gwynvydediigrwẏd*MagisterBeth ẏgẏt a|hẏnnẏ pei bẏdei bawp mor
ẏvn a|thi ac y|bv Asivs a|sipio ẏ|gwyr ny mynei yr vn namẏn a|vynnei ẏ
llall Discipulus Owi o|r dyvndeb. MagisterBeth ẏgẏt a|hẏnnẏ pei bydvt kẏn|gẏfoethoget
Ac y|bv Alexander mawr y|gwr a|vv dev yr asia a|r affrica a|Evroppa. Discipulus
Owi o|r gorvchelder. MagisterBeth ygyt a hynny oll pei kymeint dy annrẏded di
gann bawAc y|bv Joseph y|gann wẏr ẏr eifft y|gwr a|adolassant wẏ megẏs
pei dvw vei Discipulus O·wi o|r parch. MagisterBeth ẏgẏt a|hẏnnẏ oll pei bydvt mor dio+
val AElẏ ac Enoc y|gw* yssyd ẏn|ẏ kẏrff a|e heneit ym|paradwẏs Discipulus Owi
a dvw o|r mawredigrwyd hwnnwMagisterBeth ẏgẏt a|hẏnnẏ oll pei caffvt kẏ+
vryw lewenẏd Ac vn dẏn a|dyckyt o|e diennẏdẏaw ac ar yr hẏnnt honno
ymavel Ac ef a|wnnevthvr yn vrenhin Discipulus Owi o|r meddyant. MagisterBeth
ygẏt a|hynnẏ pei bydei yt getymdeith a|garvt ẏn gymeint a|thy|hvn Ac
yntev y|th garv dithev vellẏ Ac ẏn gyvoethawc o bop parth ponẏ bydei
devdyblic y karyat Discipulus Owi o|r dirvawr lewenẏd. MagisterBeth pettei ytti llawer
o|getymdeithon yn vn ffvnvt Ac a|dẏwespwẏt vchot ponẏ bydei ytti ẏ|gy+
niver llewenẏd Discipulus Owi o|r digrivwch kynn digrivet yw gynnyf dy yma+
drawd di a|phob ryw olvt Ef a|welir ymi pei eidaw dẏn vei rei o|hẏnnẏ
nẏ|dywedaf ynhev gwbyl ohonvnt. Y bydei deilyngach ef no|r holl vẏt o|bei
eidaw yntev hẏnnẏ o|gwbyl ef a welit y|vot yn dvwMagisterJawvn ẏ bernnẏ
hynny O degwch y|seint Mwẏ lawer yw ev ragor hwẏ no hẏnnẏ Tegwch
absalon dybrẏdwch vedei hẏnnẏ yno kannẏs ev tegwch wẏ a|vẏd megẏs
eglvrder yr hevl Megys y|dywedir y|rei gwirion a|disgleirant megys hevl a|r
hevl yna a|vyd tegach seitweith* no|r awr·honn megẏs ẏd edewir vdvnt.
Dvw med ef a|atnewyda corff yn vvvdawt ni yn gyffelẏb y eglvrder ef ac
nat amhevet neb vot yn tegach corff crist no|r hevl kannẏs tegach yw corff
y|kreawdẏr no|r kreadvr a|dynyon a|dywedir ev bot yr hevl vellwrth hyn+
ny ẏ|bẏd kyẏrff* y|seint y corff eglvrder crist yr hwn yssẏd loẏwach no|r hevl
a|dvw yn presswylaw yndvnt megẏs ymẏ|wn temloed Reit yw bot
temloed dvw yn voe ev tegwch a|e gogonnyant no|r hevl a|llẏna pa rẏw
tegwch yw vn seint. o|vvander y|seint. Buander assael llesc ehwyrdra yw
hynnẏ ẏno kannys kynn vvanet vydant wẏ yna ac y|tẏwẏnna paladẏr
yr hevl o|r dwyrein nev o|r gorllewin ẏ|r dwẏrein dracheven nev y|galo* llygat
edrych yr awyr y venyd kynn ebrwydet a|hẏnnẏ y|dichawnn y|seint menẏt*