Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 14, tud.101-90 – tudalen 186

Peredur

186

wlewyc Ac ar hynny nachaf y|gorres yn dyuot
y|mewn ac yn dywedut wrth beredur yr un|ryw
ymadrawd ac a|dyuot y|korr. Sef a|oruc kei yna
gwan gwth troet yn|y gorres yny uyd yn|y mar+
wlewyc Yna y|dyuot peredur. y|gwr hir man+
ac ym mae arthur Taw a|th|son hep y|kei a|dos
yn ol y|marchawc a aeth yr weirglawd a|bwrw
ef yr llawr a|chymer y|uarch a|e arueu ac gwe+
dy hynny ti a|geffy wneuthur yn uarchawc
urdawl Mi a|wnaf hynny hep y|peredur. a|my+
net a|oruc peredur yr weirglawd yn yd oed y
marchawc. dywet dywet* hep y|marchawc wrth
beredur a|weleis di nep o|r llys yn dyuot ym ol ac
ony|s gweleist dos etwa yr llys ac arch y arthur
neu y un o|e teulu dyuot yma   y ymw+
an a|mi ac ony daw yn ebrwyd mi a|af ymeith
y|gwr hir ysyd yno a|erchis ymi dy|uwrw di a|ch+
ymryt ym uu|hun dy|uarch a|th arueu ar gor+
ulwch Sef a|oruc y|marchawc yn|llidiawc
nessau ar beredur ac ag|arllost y|waew y dar+
aw y|rwng ysgwyd a|mwnygyl dyrnawt
maw* dolurus a|was hep y|peredur ny warei* weis+
ion uy mam a|myui yuelly a|bwrw y|marcha*+
awc a|wnaeth peredur a|gaflach blaen·llym
yn|y lygat yny uyd yr gwegil yr