Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 14, tud.101-90 – tudalen 155

Breuddwyd Pawl

155

ac* yn* dywedut wrthunt. Paham na|wnaeth+
och chwitheu dim da ac nat|etnbydwch* chwi
uab duw byw goruchaf y|gwr a|brynawd y|b+
yt o|e uawrweirthyawc waet a|gouyn a|oruc
pawl pwy oedynt llyma hep yr angel y|nep
ny chetwis eu diweirdep ac a|bechasant wrth
eu karesseu ac a|dorassant eu priodas ac a|la+
dassant eu plant ac a|e bwryassant yn uwyt
y|bryuet neu y|mewn dwuyr oc eu bodi neu
yngkyuyrgoll arall hep wneuthur eu penyt
kyn angheu Ac odyna y|gwelei bawl gwyr
a|gwraged y|mewn tan a ya ar tan yn llos+
gi y|neill|hanner udunt ac oeruel yr ya yn
crwpachu yr hanner arall udunt llyma
hep yr angel a|argywedawd yr ymdiueit
ac yr gwraged gwedw. ac ef a|welei gwyr
a|gwraged yn seuyll yn ueirw o|newyn a|ll+
awer o|ffrwyth ger eu bronn ac ny cheff+
ynt dim ohonaw llyma hep yr angel y|nep
ny chetwis eu hunpryt Odyna y|gweles
pawl yn lle arall henwr yn rwym gan
gan* betwar diawl A|phawl a|ouynnawd