Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 75v

Ystoriau Saint Greal

75v

hi yn|ehedec. A|phan weles ef na thygyei idaỽ geissyaỽ y varch
y myỽn. diodef hynny a|wnaeth. ac edrych a|wnaeth ar hyt yr ys+
graff ac ny welei dim. kanys tywyỻ oed y nos. Ac yna ef a ogỽ+
ydaỽd ar vỽrd y ỻong. Ac yno gỽediaỽ duỽ a|wnaeth ar y gadỽ
yn didrỽc o|e eneit a|e gorff. ac yno kysgu a|oruc ef. A phan deffro+
es ef a|welei yn|yr ysgraff gỽr aruaỽc dieithyr y benn yn noeth.
A gỽedy edrych ruthur arnaỽ. ef a|adnabu panyỽ peredur oed.
a mynet dwylaỽ mynỽgyl idaỽ a|oruc. a|ryued uv gan beredur
hynny. a|govyn idaỽ pa|vn oed. Paham heb·y bỽrt ponyt atw+
aenost di vyvi. Nac atwaen myn vyng|kret heb ynteu. a ryued
yỽ gennyf pa vod y geỻeist dy·uot yma y myỽn ony bei duỽ
a|th anuonei. Ac yna bỽrt dan chwerthin a|dynnaỽd y helym.
A|e adnabot ef yna a|oruc peredur. ac yna ymlawenhau a|oruc
pob vn ỽrth y gilyd onadunt. a menegi a|oruc pob vn o·honunt
y gyfranc y|ỽ gilyd. Ac ueỻy y trigyassant ỽy yỻ|deu yno.
Yma y|mae yr ymdidan yn tewi amdanunt ỽy yỻ|deu. ac yn
traethu y ỽrth galaath. 
E N* y|ỻe hỽnn y mae yr ymdidan yn|traethu panyỽ gỽ+
edy daruot y galaath amdiffyn peredur. y gan yr
ugein marchaỽc urdaỽl marchogaeth o·honaỽ trỽy fforestyd
y neiỻ wers hỽnt a|r ỻaỻ yma megys yr|oed y gyflỽr. yn|y ỻeoed
y gorffennaỽd ef ỻawer o anturyeu y rei nyt ydys yma yn eu
menegi. kanys ry hir a ry vlin vydei pei menegit pob vn o·na+
dunt yn ol y gilyd. Gỽedy daruot y galaath uarchogaeth
ar hyt brenhinyaeth loegyr ym pob ỻe o|r y clywei vot neb ryỽ
antur neu damwein enryued. ef a ymchoelaỽd tu a|r mor. Ac