Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 73v

Ystoriau Saint Greal

73v

a|wnaeth ef ar ymbil a|e vraỽt. vnweith kynn esgynnv ar y|var+
ch. Ac|yna gostỽng ar|benn y|lin geyr bronn y vraỽt a|oed ar
varch. ac erchi idaỽ yr duỽ vadeueint. Ac yna lionel pan weles y
vraỽt heb vynnu kyfodi ef a|vrathaỽd y varch ar|draỽs bỽrt
yny|lywygaỽd bỽrt o|r govit a|gafas gan y march. kanys ef a
dorrassei yndaỽ deir assen. ac ef a|debygassei y buassei uarỽ yn
ỻe gỽir. A|phan y gỽeles lionel ef yn|gyn|wannet ac na aỻei gy  ̷+
vodi. ef a|disgynnaỽd yna ar uedyr torri y benn. ac a|ymauael* a|e he+
lym. ac a|dynnaỽd y gledyf ar vedyr y daraỽ. Ac ar|hynny y
meudỽy a|redaỽd y·ryngthunt. yr|hỽnn a|oed wr|hen prud
ac a syrthyaỽd ar draỽs bỽrt a|e|dỽylaỽ ar ỻet. ac a|dywaỽt.
Och arglwyd heb ef tosturya ỽrth dy vraỽt. kanys os ỻedy ti
a|uydy varỽ myỽn pechaỽt. a ỻyna iaỽn maỽr y·ỽ y goỻi yn+
teu yn vn o|r marchogyon goreu o|r byt. Myn duỽ heb·y lionel
ỽrth y meudwy ony ffoy di ymeith. mi a|th ladaf di. ac ny byd
nes idaỽ ynteu diangk yr hynny. Myn duỽ heb y meudwy
gỽeỻ yỽ gennyf|i vy ỻad ohonat ti no|e lad ef. kanys nyt ky+
meint y coỻet arnaf|i ac arnaỽ efo. Pan|weles lionel y gỽrda
ueỻy ef a|e trewis a|e gledyf dyrnaỽt hyt y keu. ac yna y|meudỽy
pan gigleu loes angheu yndaỽ a|ymestynnaỽd ar hyt y ỻaỽr.
A phan|daruv y lionel hynny. nyt arbetaỽd o|e vraỽt y·chweith.
namyn diỻỽng carreieu y helym ar vedyr ỻad y benn pan|do+
eth galogryvant attunt. marchaỽc urdaỽl oed hỽnnỽ o|r|vort
gronn. Ac adnabot bỽrt a lionel a|oruc ef. kanys kedymdeith+
yon idaỽ oedynt. Ac yna disgynnu a|oruc ef ac ymauael a|lionel
a|roi hỽrd arnaỽ yny vydant yỻ|deu y|r ỻaỽr. Ac yna ef a|dywaỽt