Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 6v

Ystoriau Saint Greal

6v

a gossot ỻieineu ar y byrdeu a|wnaethpỽyt. ac y eisted yd
aethant paỽb yn|y le megys y buassynt y bore kyn no hynny.
a gỽedy eisted o baỽp a|gỽastatau y son. a gostegu y ỻys a
dechreu gỽassanaethu. ỽynt a glywynt dỽrỽf kymeint ac y
tebygynt bot y ỻys oỻ yn|diwreidyaỽ o|r daear. Ac yna ỽynt
a|welynt paladyr yr heul yn tywynnu yn gant eglurach no
chyt bei hanner dyda|phob dyn yn eglurach y wyneb. trỽy rat
yr yspryt glan. Ac edrych a|wnaeth pob vn onadunt ar y gilyd.
Ac nyt oed neb ohonunt a|aỻei dywedut ungeir. Ac ym|penn
talym wedy eu|bot ueỻy megys aniueilyeit mudyon. ef a|doeth
y|myỽn attunt y maỽrvrydic lestyr a|elwir y greal. gỽedy y  ̷
gudyaỽ o samit gỽynn. Ac yr y|welet ef veỻy nyt oed neb
ohonunt a|wypei beth a|oed yn|y arwein ef. Ac yr aỽr y do+
eth y drỽs y neuad y myỽn. ỻanỽ a|wnaeth yr hoỻ lys o aro+
gleu|da megys kyt bei yno ỻysseu ac ireideu gỽerthuaỽr
yr hoỻ vyt. ac veỻy y kerdaỽd ef y bop ỻe yn|y neuad. ac ual
y doeth rac bronn y byrdeu eu ỻanỽ a|oruc o bop rẏỽ vỽyt
o|r a|damunei dyn y gaffel. A|gỽedy gỽassanaethu paỽp
ỽrth y ewyỻys. ef a|difflannaỽd y greal heb wybot o|neb
onadunt ỽy pa le yn|y byt. Ac yna paỽb a|gauas y dywe+
dut. a|diolỽch y duỽ a|wnaethant bot yn gywiỽ ganthaỽ
anuon anrec kystal kyn|decket a honno oc eu|porthi. ac
yn annat ỻawen oed arthur am y anrydedu o duỽ yn gym+
meint a|hynny yn annat brenhin o|r|a vuassei eiryoet ar
ynys brydein kyn|noc ef. Ac ueỻy kyflaỽn oed baỽp onad  ̷+
unt kan gỽydynt na|s ysgaelussassei duỽ ỽynt. ac ymdi+