Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 195r

Ystoriau Saint Greal

195r

di ti a laỽnslot pan doeth y marchaỽc a|r chỽedleu ytt hyt y
casteỻ. Gỽir a|dywedy di heb·y gỽalchmei mi atwaen y chỽ+
edleu hynny weithyon. a|th gedymdeithyas ditheu yssyd da
gennyf|i o|e|hachaỽs ỽyntỽy. Yna gỽalchmei a|erchis y|r|mar+
chaỽc gerdet o|r blaen kanys atwaenat y fford. Laỽnslot ~
eissyoes a|doeth aỻan. a|e gledyf yn|y laỽ yn|y laỽnỻit. ac ỽynteu
yỻ pedwar yn ofnus ar eu meirch rac y ovyn ef. Eissyoes
vn ohonunt a|e kyrchaỽd ef. o debygu y dylyynt gael keryd
am na eỻynt yỻ pedwar oruot ar vn gỽr. a hỽnnỽ a|e trewis
ef. ac nyt ysgaelussaỽd laỽnslot y taraỽ ynteu yny vyd y
vordwyt y|r mae*. ac yny vyd ynteu dan draet y varch y|r ỻaỽr.
Ac ar|hynt laỽnslot a vỽryaỽd neit ar gevyn y march. a|dio+
gelach oed ganthaỽ ueỻy noc o|r|blaen. a|r tri ereiỻ a|oedynt
o bop parth idaỽ yn keissya gỽneuthur drỽc idaỽ. Ar hynny
y marchogyon a|doeth·ant. a|r|Marchaỽc a|dywaỽt ỽrth ba+
redur a gỽalch·mei. arglỽydi heb ef chỽi a|eỻỽch glybot
yr aỽr·honn y dyrnodeu hyt yma. a|r cledyfeu. yna brathu
meirch a|orugant ỽynteu. A|phob vn onadunt a|drewis march+
aỽc y|r ỻaỽr. a|r trydyd a|dienghis. a|r marchaỽc a|doeth a|r
chỽedleu a|aeth yn ol hỽnnỽ. ac o|r|diwed a|e lladaỽd. A phan
adnabu laỽnslot panyỽ paredur a gỽalchmei a|oed yno.
diruaỽr lewenyd a|uu ganthaỽ ỽrthunt. ac nyt yr bot yn
reit idaỽ ef ỽrthunt ỽy nac yn gyfing ganthaỽ y gyflỽr yr
oed ef mor lawen a|hynny. namyn am eu gỽelet. arglỽyd
heb·y gỽalchmei ỽrth laỽnslot y marchaỽc hỽnn. a|n duc
ni yma. ac y mae ef yn|gevynderỽ y|r marchaỽc o|r casteỻ
tlaỽt yn|y ỻe y|n ỻettywyt ni yn|deu nosweith. ac am hynny