Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 12r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

12r

neuad. a hu gadarn ỽal y daw o bell parth ac y|mewn a de+
chreuawd ymliw ac ef yn chwerw heb gyuarch gwell idaw
Chiarlys eb ef. pa·ham y kellweirut. ti. a|th wyrda neith+
wyr hu gadarn. pan oed amserach yt ymrodi y hun y ymo+
glyt rac meddawt. ac uelly y talut ti. y hu pwyth anryded
y lety. Ac uelly y gnotewch chwi anrydedu y neb awch anry+
dedo. a reit ỽyd ywch o weithret kwplaw yr awr honn y|gw+
areeu kellweirus a brydassawch neithwyr ar ymadrodeon
dybryt ym kyueir. i. ac ony|s gellwch. ymhoen y byd awch
ynuyt uocsach gan ynn kedernyt ni. A chymrawu ychydic
a oruc brenin freinc gan yr ymadrodeon a·garw hynny. a gw+
edy rac·ỽedyleaw ychydigin. dechreu attep idaw ual hynn
A ỽrenin anrydedus eb ef pa rat yr achos mor ỽychan a hwnn
ac mor difrwyth ysgauyn y kyfry dy doethineb y lidiaw am
wareeu kellweirus y gan dyneon a ỽedwych dy hunan. A
ni a gredassam nat oed nep y|th ystauell di. namyn ny hun.
A mynnu ohonom nineu cadw deuawt an gwlat canys mo+
es yw gan y freinc wedy kyuedach bot yn llawen ar ym+
adrodeon. Am wneuthur y gwareeu a ouynnwch chwitheu
mi. a ymrodaf mi am gwyr·da. ỽal y gallwyf trwy eu
kygor wy attep ywch a ỽo yspyssach. Kerda ditheu eb·yr
hu. ac na ỽit ohir y|th ynuyt gyghor. ac nyt oed le yt
keuei y ymgygor. am betheu ny allei vot. A gwybyd
heuyt kyn dy ỽynet y|th gyghor. pan diegych y gennyf i
oreu. na lyuessy di kellweiriaw arall eilweith ac na|s
kymery arnat. Ac yn ol y geirieu hynny y kiliawd chi+
arlymaen y wrth hu gadarn yr ryw enkil dieithyr ef
a|e wyr·da. y gymryt dirgeledic kyghor. a dywedut ỽal
hynn a oruc. A wyrda fydlawn eb ef neur yn ry|dwy+
llawd yn amdrawd ni neithwyr yn dybryt y an kym+
ell y dywedut ymadrodeon a drycwedei y groessanie+
it. Ac wrth hynny mae an kygor ninneu yn yr aghenn
hwnn y attep ỽal y gallom ymdianc o ogyuadaweu
hỽ gadarn. Yn duw e|hun eb yr archescop y|mae yn
gobeith ni ac yn ymdirieit. a reit yw ynn yn ỽuyd
gan wir gygweinieint a·dolwyn canhorthwy dwywa+