Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 94

Brut y Brenhinoedd

94

y llas trahayarn. A phan gigleu eudaf hynny; ym  ̷+
choelut a|wnaeth trachefyn y ynys prydein. A guas+
caru y rufeinwyr ohonei. a guiscaỽ e|hun coron y te  ̷+
yrnas. Ac ar vyrder ymgyuoethogi a oruc o|eur ac
aryant a|chyfoeth. hyt nat oed haỽd kaffel neb a|uei
arnaỽ y ofyn na|e eryneic. Ac o hynny allan y kyn  ̷+
hellis eudaf ynys prydein hyt yr amser y buant
gracian a|valaỽnt yn amherodron yn rufein.
AC yg kylch diwed y oes; ymgyghor a|wnaeth
eudaf a|e wyrda py wed yd adaỽhei y|gyfoeth
guedy ef. canyt oed etiued idaỽ namyn vn verch.
A|rei a gyghorei idaỽ rodi y uerch y vn o dylyedogyon
rufein a|r teyrnas genthi mal y gellit kynhal yr
ynys yn gadarn Ac yn tagnouedus rac llaỽ. Ac ere+
ill a|gyghorei idaỽ rodi y|uerch y vrenhin o wlat
arall a digaỽn o eur ac aryant genthi. A rodi y|gy+
uoeth oll guedy ynteu y kynan meiradaỽc nei eu+
daf. Ac eissoes y kyghores karadaỽc iarll kernyỽ
y|r brenhin guahaỽd attaỽ maxen wledic. A rodi y
verch idaỽ a|r kyfoeth genthi wedy ef. Ac o hynny
y tebygei ef kaffel tragywydaỽl hedỽch. kanys
mab oed vaxen y lywelyn ewythyr elen luydaỽc.
megys y|dywespỽyt uchot y vynet o|r ynys hon
y gyt a chustenhin vab elen. A mam vaxen a|ha+
noed o dylyedogyon rufein. Ac yno y|ganydoed
ynteu. Ac ar vyrder o vam a|that o vrenhinaỽl
genedyl yd hanoed. A chynhyruu y llys yn uaỽr