Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 44

Brut y Brenhinoedd

44

buant trỽy hedỽch yn llywyaỽ eu kyfoeth. Ac yna y
doeth meibon anuundeb y| teruyscu yrygtunt ac
y| waradỽydaỽ bran am y uot yn darystygedic o|e vra+
ỽt. Ac ỽynt yn vam vn tat ac yn vn dylyet ac yn gy
deỽret. Ac yn gyn deccet. Ac yn gyn haelhet. A chof+
fau idaỽ o|r dothoed tywyssogyon ereill y ryuelu ac
ef ry| oruot o·honaỽ. A chan oed kystal y| defnyd a hyn+
ny; erchi idaỽ torri a|e vraỽt yr amot a oed waratw+
yd idaỽ y uot y·rydunt. Ac erchi idaỽ kymryt merch
helsyn vrenhin llychlyn yn wreic idaỽ. hyt pan vei
trỽy porth hỽnnỽ y| gallei kaffel y| gyfoeth a|e dyly+
et. A chymryt kyghor yr anhyedwyr tỽyllodrus
a oruc bran. A mynnu y uorỽyn yn wreic idaỽ. A thra
yttoed ef yn llychlyn. dyuot beli hyt y gogled. a lla+
nỽ y kestyll a|r dinassoed o|e wyr e| hun. Ac eu kadarn+
hau o pop peth o|r a uei reit. A phan doeth ar vran
hynny. kynnullaỽ y llychlynwyr a oruc ynteu a chy+
weiraỽ llyghes diruaỽr y meint. A chyrchu tu ac ynys
prydein. A phan oed lonydaf gantaỽ yn rỽygaỽ mo  ̷+
roed. nachaf gỽythlach brenhin den·marc a llyges
gantaỽ yn| y erlit o achaỽs y uorỽyn. A guedy ym+
lad o·nadunt o damwein y kauas gỽythlach y llog
yd oed y uorỽyn yndi a|e thynnu a bacheu ym|plith
y logeu e| hun. Ac ual yd oedynt uelly nachaf wynt
kythraỽl gỽrthỽyneb yn eu guascaru paỽb y ỽrth
y gilyd onadunt. Ac o|r ryỽ damwein y byrỽyt llog
ỽythlach a|r uorỽyn y gyt ac ef y tir y gogled yn| y