Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 37

Brut y Brenhinoedd

37

yn anrydedus lawen. Ac ny bu pen y vlỽydyn yny
daruu teruysc y·rỽg eu guassanaethwyr. Ac ỽrth
hynny y sorres Ragaỽ y verch ỽrthaỽ. Ac erchi
idaỽ ellỽg y varchogyon oll y ỽrthaỽ eithyr pump
marchaỽc a|e guassanaethei. A thristaỽ a oruc llyr
eithyr mod. A chychwyn odyna elchỽyl hyt ar y
verch hynhaf idaỽ o tebygu trugarhau o honno
ỽrthaỽ. A chynhal gyt ac ef y varchogyon. Sef a
wnaeth hitheu trỽy y llit tygu y| gyfoetheu nef
a dayar na chaffei ohir yno onyt ellyghei oll y
varchogyon y ymdeith eithyr vn a|e guassanaeth  ̷+
ei. A dywedut a| wnaeth heuyt nat oed reit y ỽr
kyfoet ac ef na theulu na lluossogrỽyd ygyt ac
ef onyt vn gỽr a|e guassanaethei. A guedy na ch+
affei dim o|r a geissei gan y verch. ellỽg y uarchoc+
yon oll y ymdeith eithyr vn a| trigyỽys gyt ac ef.
A guedy y uot uelly rynnaỽd ef. dỽyn ar gof a or+
uc y gyfoeth a|e hen| teilygdaỽt a|e enryded a|e ved+
yant. A thristau yn uaỽr. A medylyaỽ am veint
y trueni yr| dygỽydassei ynteu yndaỽ. A medyly+
aỽ gouỽy y| uerch a athoed idaỽ y ffreinc. Ac ouyn+
hau hynny heuyt a oruc. rac mor digarat  
y| gellygassei y| ỽrthaỽ. Ac eissoes ny allỽys  
ef a uei hỽy diodef eniuiget a|r amharch a oed ar+
naỽ. A chychwyn parth a ffreinc a oruc. A phan yt+
toed yn mynet y|r llog. ac na welei neb ỽrth y os+
cord namyn ar y eil. gan ỽylaỽ y dywaỽt yr yma+
draỽd hỽn.