Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 17

Brut y Brenhinoedd

17

aỽl idaỽ ef a|e etiued. Ac o gyt·gyghor y kyn 
brutus geuyen dewin a| deudec o|e henhaf·guyr gyt
ac ef. Ac yd aethant hyt y temhyl. Ac y ducsant pop
peth o|r a oed reit udunt herwyd eu deuaỽt ỽrth a+
berthu gantunt. A guedy eu dyuot y|r temhyl. 
guiscaỽ a| wnaethpỽyt coron o winwyd am pen bru+
tus. Ac yn herwyd eu kyneuaỽt teir kynneu a
wnaethant y|r tri duỽ. nyt amgen. y iubiter. A
mercurius a diana. Ac aberthu y pop vn o·nad+
unt ar lleilltu. Ac odyna yd aeth brutus e| hun
rac bron allaỽr diana. A llestyr yn| y laỽ yn llaỽn
gwin a| guaet ewic wen. A drychafel y ỽyneb a oruc
gyfarỽyneb a|r dỽyes a| dywedut ỽrthi val hyn.
O Tydi dỽyes gyfoethaỽc; ti yssyd aruthred y|r
beid coet. ytti y| mae canhat treiglaỽ awyr
ol or lỽybreu. Ac ellỽg eu dylyet y dayerolyon
ac uffernolyon tei. dywet ti imi py dayar y pres+
sỽylhet yndi yn diheu. A phy eistedua y hanryded+
hỽyf i tydi trỽy yr oessoed o temleu a| guerynaỽl
 A gỽedy dywedut hynny ohonaỽ hyt ym
pen  ỽeith troi yg kylch yr allaỽr a oruc pede+
ir gueith. A dineu y| g n oed yn| y laỽ y| myỽn y
 A thannu croen yr ewic wen rac bron
yr allaỽr ac ar hỽnnỽ gorwed. Ac am y tryded
ran o|r nos pan oed  nỽythaf gantaỽ y hun y
guelir y| dỽyes yn seuyll rac y vron. Ac yn dydut*
ỽrthaỽ val hyn. Brutus heb hi y mae ynys y