Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117) – tudalen 128

Brut y Brenhinoedd

128

ynteu sỽyd geint yn|y heguedi hi. heb ỽybot y|r
gỽr a|oed iarll yno. Sef oed y enỽ Gỽrgant. a|r nos
honno y kyscỽyt gan y uorỽyn. A mỽy no messur
y carei ỽrtheyrn hi o hynny allan. A thri meib a|uu+
assei y ỽrtheyrn kyn no hynny. Sef oed eu henweu
kyndeyrn. A guertheuyr vendigeit. A phascen.
AC yn yr amser hỽnnỽ y|doeth Garmon escob.
A lupus trauocius y|pregethu geir duỽ y|r
brytanyeit. kanys llygredic oed eu cristonogaeth
er pan dothoed y paganyeit yn eu plith. Ac yna
guedy pregethu o|r guyrda hynny; yd atnewyd+
ỽyt y ffyd ym|plith y brytanyeit. kanys py beth
bynhac a pregethynt ar eu tauaỽt; ỽynt a|e ke+
dernheynt trỽy peunydyaỽl wyrtheu ac enry+
uedodeu a|wnaei duỽ yrdunt. Ac yna guedy ro+
di y uorỽyn y|r brenhin; y|dywaỽt hen·gist yr ym+
adraỽd hỽn. Miui heb ef yssyd megys tatmaeth
itti. Ac o bydy ti ỽrth vyg kyghor i. ti a orchyuy+
gy    dy holl elynyon trỽy vym
porth i a|m kenedyl. Ac ỽrth hynny; gohodỽn
etwa offa vy mab attam. Ac ossa vyg keuynderỽ.
kanys ryuelwyr goreu yn|y byt ynt. A dyro vd+
unt y guladoed yssyd y·rỽg deiuyr a h a|r
mur. Ac ỽynt a|e kynhalyant rac estraỽn gened+
loed mal y gellych titheu kaffel yn hedỽch o|r parth
hỽn y humyr. Ac ufydhau a|wnaeth Gỽrtheyrn
ỽrth y kyghor hỽnnỽ. Ac odyna yd anuones