Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 20143A – tudalen 86r

Llyfr Blegywryd

86r

339

yn dyuot atref ac eu.
kylchynu teir·geith
yn|y nos a|gallu o|e per  ̷ ̷+
chenaỽc a|chymodaỽc.
yỽch y|drỽs aarall is y
drỽs kadarnhaỽ hynny
yn wir Kostaỽc kyn* bo
brenhin bieiffo neu vre  ̷+
yr. vn·werth vyd a|cho  ̷ ̷+
staỽc. bilein Ki kallawe+
aet. o|lledir bellach no na
kay ỽrth y|ty; ny|thelir
dim ymdanaỽ. os o vyỽn
y naỽ cam; pedeir ar ug+
eint a|tal. B·itheianyt
oes werth kyureith a ̷ ̷+
naỽ. kanyt oed y|kyuryỽ
gi. hỽnnỽ yn oes hywel da
Gỽerth damdug a|vyd

340

ar pob peth ny bo g ̷ ̷+
rth. kyureithaỽl arna
yn ysgriuedic* O|r ky  ̷ ̷+
rch ki ar dyn; dodet y
aryf yrydaỽ a|r ki; ac
ot a ar yr aryf yny la  ̷ ̷+
ddher; ny|thelir dim dro  ̷ ̷+
staỽ O r brath ki neb
dyn yny del y gỽaet;
perchen y|ki a|dyly talu
gerth y|gỽaet y|r bra  ̷ ̷+
thedic. ac o|llad y brath  ̷ ̷+
edic. y|ki kyn symut od  ̷+
yno. ny|cheiff onyt. vn
ar pymthec dros y waet
Ki. kyneuodic a|rỽycco
dynnyon o|r brath tri
dyn; ac na|lladho yr a ̷ ̷+
glỽyd. yna y rỽyma