Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 119 (Llyfr Ancr Llanddewi Brefi) – tudalen 117v

Ystoria Adrian ac Ipotis

117v

colledic vyd o|e eneit. Annobeith yỽ pechaỽt arall
y|neb ry|darffo idaỽ pechu yn erbyn duỽ. o annoc
kythreul ny thebic idaỽ byth caffel madeueint
ac ny|s keiff. onny pheit o|r annobeith hỽnnỽ. a|e
eneit a|a yg|kyfuyrgoll. O|th gyfuarchaf vab tec
heb yr amheraỽdyr. py|beth a|wisc dyn y|ymgadỽ rac
medyant kythreul. kytỽybot da a medylyaỽ am
diodeifueint yr arglỽyd iessu grist. a medylyaỽ py ỽed
y gostygaỽd iessu ar tal y|lin ar|vynyd oliuet. ac
ef a|deuth yna idaỽ chỽys gỽaetlyt rac ouynn
aghev. A|phann yttoed yn rỽym vrth y|piler ef a
vaeddỽyt ac ysgyrsseu gann yr ideỽon yny ytto+
ed y|gỽaet yn phrydyeu ohonaỽ. Ac ef a|duc y|gro+
es ar|y|gefuyn hyt ymynyd caluaria. yn|yr honn
y|diodefuaỽd aghev arney. Yr amheraỽdyr a|dyỽat
yna. hynn oll a|gredaf. eithyr dyỽet ym py|benyt
a|leỽenhaa duỽ y|gann dyn. y|mab a|dyỽat yna.
pỽy|bynnac a|ỽnel penyt  kyureithaỽl gosso+
dedic atto periglaỽr arnaỽ trỽy eỽyllus damune+
dic. ef a|geiff trugared nef. Eil pỽnc yỽ. Merth+
yrolyaeth nyt amgen. haelder yn tlodi. ymgynn+
hal heb gyuoeth. a charu y|gyt·gristaỽn. a|chỽyn+
nyaỽ y|dlodi a|e ofueileint ygyt ac ef. onny diga+
ỽn amgen nerth idaỽ. A|diolỽch y|duỽ holl gyfuoe+
thaỽc y|dlodi e|hun a|hynny yn distaỽ. A|llyna ranc+