Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 234r

Gollwng Gwaed, Argoelion y Flwyddyn, Meddyginiaethau

234r

940

P *wy bynnac a|eỻyngo gỽaet yn|y deu+
uet dyd ar|bymthec o vaỽrth. ny daỽ
arnaỽ na|r kryt na|r tisic yn|y vlỽydyn
honno. Pỽy bynnac a eỻyngho gỽaet yn
y trydyd dyd o ebriỻ. ny byd dolur ar y
benn. na|r uantwym yn|y vlỽydyn honno o+
ny|s|gỽna dyrwest. a da heuyt yỽ yr vn+
uet dyd ar dec oỻỽng gỽaet o|r mis hỽnnỽ.
a|da heuyt yỽ geỻỽng gỽaet. y pedwyryd
dyd neu|r pumhet o uis mei. Pỽy bynnac
a eỻyngo gỽaet yn|y deuvet dyd ar|bymthec
o vis medi. ny daỽ arnaỽ y uolwyst na|r
cryt. na|r tisic yn|y vlỽydyn honno. Y|try+
dyd ỻun o Jonaỽr a|r ỻun kyntaf o whefra+
ỽr. a|r eil ỻun o uis hydref. pỽy bynnac a
eỻyngho gỽaet yn|y|dydyeu hynny. perigyl
yỽ idaỽ y uarỽ. Tri dydyeu yssyd yn|y vlỽ+
ydyn. ac yn|y|rei hynny ny|dylyir geỻỽng
gỽaet y neb. na chymryt diaỽt uedeginya+
eth. Nyt amgen y|dyd diwethaf o ebriỻ. a|r
ỻun kyntaf o aỽst. a|r|ỻun diwethaf o vis
medi. Pỽy bynnac a|eỻygo gỽaet yn|y
rei hynny. ef a|uyd marỽ. erbyn y pymth+
ecuet. neu|r seithuet dyd. a ỻyma yr achaỽs.
Y gỽythi a uyd ỻaỽn yn|yr amseroed hymy*.
ac o|chymer diaỽt uedeginyaeth perigyl yỽ.
ac ot ys gic gỽyd ef a|uyd marỽ yn|y trydyd
neu ynteu a uo clauỽr. ar benn y pythew+
nos. neu ynteu a|vo marỽ yn|y|dydyeu
dywededic hynny. o agheu deissyuyt. ~
A *Thraỽon da a|gaỽssant y gỽybot hỽnn.
ac a|e hyscriuennassant. Nyt amgen.
no bot deudec niwarnaỽt ar|hugeint yn|y
ulỽydyn yn|beriglus. a gỽybyd di pỽy byn+
nac a|aner yn vn ohonunt. na|byd byỽ yn|hir.
a|phỽy|bynnac a briotter yn|un ohonunt. ef
a|uyd marỽ heb ohir. neu ynteu a|uo byỽ
trỽy dolur a|thlodi. a phỽy bynnac a|dechr+
euo neges yn vn ohonunt. ny|s|gorfenna
yn|da. O|r dydyeu hynny yn ionaỽr y maent

941

Seith. nyt amgen. y kyntaf a|r eil. a|r pe+
dwyryd. a|r pumhet. a|r|decuet. a|r pym+
thecuet. a|r deuuet ar bymthec. Yn whef+
raỽr y mae tri. Yr unuet ar|bymthec. a|r
deuuet ar bymthec. a|ugeinuet deu·naỽ+
uet. Ym|maỽrth y mae tri. Y pymthecuet
a|r unvet ar bymthca|r deunaỽuet. Yn ebri
y mae deu y trydyd. a|r|byi vn·uet ar bym+
thec. Ym mei y mae pedwar. y pymthec+
uet. a|r unuet ar bymthec. a|r deuuet ar
bymthec. a|r ugeinuet. Ym meheuin y mae
un. Sef yỽ hỽnnỽ yr eil. Ym mis gorffen+
naf y mae deu. y pymthecuet. a|r deu·uet
ar|bymthec. Ym mis aỽst y mae deu. y
deunaỽuet. a|r ugeinuet. Ym mis me+
di y mae deu. yr unuet ar|bymthec. a|r deu+
naỽuet. Ym mis hydref y|mae un. y
whechet. Ym mis racuyr y mae deu. y
pymthecuet. a|r ugeinuet. Ym mis ta+
chwed y mae tri. Yr un·uet ar|bymthec.
a|r deuvet ar|bymthec. a|r deunaỽ·uet.
Pỽy bynnac a amheuo yr ymadrondyon hynn.
gỽybydet ef y uot yn gaỻach. no|r neb a
gauas y gỽybot hỽnn yn|gyntaf. ~ ~
R *ac chỽyd y myỽn croth neu galedu.
berỽ linat trỽy laeth geiuyr a|dot ỽrth+
aỽ yn vynych. Y estỽng chỽyd o|draet ac
esgeireu. Kymer wreid y|greulys a|e risc
a berỽ drỽy dỽfyr. A gỽedy berwer bỽrỽ
ymmeith yr uchaf. a|chymer y perued
a|chymysc hen ulonec ac ef. a|gossot ar
vrethynn neu gadath* ef. a|dot ỽrth y|draet.
neu y esgeireu. y|bo yr|chỽyd yndunt. ac
ef a a ymeith. Rac chỽyd neu dolur yg
gỽarreu. Mortera wreid y celidonia. a
ỻysseu y wennaỽl a|r ffenigyl. a|phenneu
garỻec. a gỽinegyr. neu win. ac emenyn.

 

The text Gollwng Gwaed starts on Column 940 line 1.

The text Argoelion y Flwyddyn starts on Column 940 line 32.

The text Meddyginiaethau starts on Column 941 line 29.