Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – tudalen 173r

Breuddwyd Macsen

173r

701

na|chaffei vyth chwedleu am y wreic vỽy+
af a|garei. Ac yna y dywawaỽt* brenhin ro+
mani ỽrth yr amheraỽdyr. arglỽyd heb ef
kychwyn y|hela y fford y gỽelut dy uot yn
mynet ae parth a|r dwyrein ae parth a|r
gorỻewin. Ac yna y kychwynnỽys yr am+
heraỽdyr y hela. ac y|doeth hyt yg|glann
yr auon. ỻyma heb ef yd oedỽn i pann
weleis y vreudỽyt. ac yghyueir blaen yr
auon y|tu a|r gorỻewin y kerdỽn. Ac yna
y kerdassant trywyr ar dec yn gennadeu y|r
amheraỽdyr. ac o|e|blaen y gỽelsant mynyd
maỽr a|debygynt y uot ỽrth yr awyr. Sef an+
saỽd|oed ar y|kennadeu yn eu kerdetyat. vn
ỻawes a|oed ar gapan pob un onadunt o|r
tu racdaỽ yn|arwyd eu bot yn gennadeu pa
ryueltir bynnac y kerdynt yndaỽ na|wnelit
drỽc udunt. Ac ual y doethant dros y mynyd
hỽnnỽ. wynt a|welynt gỽladoed maỽr gwas+
tat. a|phrif ouonyd* drỽ·ydunt yn|kerdet.
LLyma heb ỽynt y tir a|welas an|harglỽyd
ni. Y|r|mor·rydyeu ar yr auonyd y kerdassant.
yny|doethant y prif auon a|welynt yn|kyrch+
u y mor. a|phrif dinas yn|aber yr auon. a
phrif gaer yn|y|dinas. a phrif|dyroed amliw+
aỽc ar y|gaer. yghes vỽyhaf o|r byt a|wel+
ynt yn aber yr auon. a|ỻog oed|vỽy noc vn
o|r rei ereiỻ. ỻyman ettwa heb·yr|ỽynt y vre+
udỽyt a|welas an|harglỽyd ni. Ac yn|y ỻog
uaỽr honno y kerdassant ar y mor. ac y|doe+
thant y|ynys prydein. a|r ynys a|gerdassant
yny|doethant y eryri. yman ettwa heb·yr
ỽynt y tir amdyfrwys a|welas an harglỽyd
ni. wynt a doethant racdunt yny|welynt
mon gyuarwyneb ac wynt. ac yny welynt
heuyt aruon. yma heb ỽynt y tir a|welas
an harglỽyd|ni trỽy y|hun. ac aber sein a|w+
elynt a|r gaer yn|aber yr auon. Porth y|gaer
a|welynt yn agoret. Y|r gaer y|doethant. neu+
ad a|welsant y|myỽn y|gaer. yman heb ỽynt
y neuad a|welsam ni trỽy y hun. wynt a|doe+
thant y|r neuad. ac wynt a|welsant y deu vac+
kỽy yn|gware yr|wydbỽyỻ. ar y|ỻeithic eur.
Ac a|welsant y gỽr gỽynỻỽyt y mon y golof+
yn. yn|y|gadeir ascỽrn yn torri gỽerin yr ỽyd+
bỽyỻ. ac a|welsant y uorỽyn yn|eisted y myỽn

702

cadeir o rud·eur. A gostỽng ar tal eu|glinyeu
a|wnaethant y kennadeu. amherodres ruuein
hanpych gỽeỻ. Ha|wyrda heb y uorwyn ansaỽd
gỽyr dylyedaỽc a|welaf arnaỽch. ac arwyd ke+
nadeu. Py|wattwar a|wneỽch chỽi amdanaf|i.
Na|wnaỽn arglỽydes vn gỽattwar amdanat.
Namyn amheraỽdyr ruuein a|th|welas trỽy y|hun.
Hoedel nac einyoes nyt oes idaỽ amdanat.
Dewis arglỽydes a|geffy y gennym ni. ae dy+
uot gyt a|ni y|th wneuthur yn amherodres
yn ruuein. ae dyuot yr amheraỽdyr yma y|th
gymryt yn|wreic idaỽ. Ha|wyrda heb y uorỽyn
amheu yr|hynn a|dywedỽch chỽi ny|s|gỽnaf|i.
Na|e gredu heuyt yn ormod. Namyn os miui
a|gar yr amheraỽdyr. deuhet hyt yman y|m|ol.
ac y·rỽng dyd a nos y|kerdassant y kenadeu dra+
cheuyn. ac ual y diffykyei eu meirch y|pryn+
ynt ereiỻ o newyd. Ac ual y doethant hyt yn
ruuein. kyuarch gỽeỻ y|r amheraỽdyr a|ỽnaeth+
ant. ac erchi eu|koeluein. a hynny a|gaỽssant
ual y notteynt. Ni a vydỽn gyuarỽyd itt arglỽ+
yd heb ỽynt ar vor ac ar|tir hyt y ỻe y mae y
wreic vỽyhaf a|gery. a|ni a|wdam y henỽ a|e
chystlỽn a|e boned. ac yn|diannot y kerdỽys
yr amheraỽdyr yn y|luyd. a|r|gỽyr hynny yn
gyuarwyd udunt. Parth ac ynys prydein
y|doethant dros vor a gỽeilgi. Ac y|gores+
gynnỽys yr ynys ar veli mab manogan a|e
ueibon. ac y gyrrỽys ar uor wynt. ac y
deuth racdaỽ hyt yn aruon. ac yd adnabu
yr amheraỽdyr y|wlat mal y|gỽelas. Ac ual
y gỽelas kaer aber sein. weldy racco heb|ef
y gaer y gỽeleis. i. y|wreic vỽyhaf a|garaf
yndi. ac y|doeth racdaỽ y|r gaer. ac y|r neuad.
Ac y|gỽelas yno kynan uab eudaf. ac adeon
uab eudaf yn|gỽare yr wydbỽyỻ. ac a|welas
eudaf uab karadaỽc. yn|eisted y myỽn kade+
ir o ascỽrn yn torri gỽerin yr ỽydbỽyỻ.
Y uorwyn a|welas trỽy y hun ef a|e|gwelei
yn|eisted y|myỽn kadeir o eur. amherodres
ruuein heb ef hanpych gỽeỻ. A mynet
dỽylaỽ mynỽgyl idi a|wnaeth yr ameraỽ+
dyr. A|r nos honno y|kysgỽys genthi. A
thrannoeth y bore yd erchis y uorỽyn y
hagỽedi am y|chaffel yn uorwyn. ac yntev
a|erchis idi nodi y hagwedi. a|hitheu a|nodes